Saldus novads: “Živica”

Darbības teritorija: Saldus novads
Dibināšanas gads: 2008
Reģistrācijas Nr: 40008127108
Adrese: Saldus, Nākotnes iela 1-8
Vadītāja: Tamara Svirbuta, tel. +371 29937507, e-pasts: arsen12@inbox.lv
C
iti kontakti: Olga Sušinska – 28707505

Biedrība “Živica” dibināta 2008.gada aprīlī un biedrībai šobrīd ir 7 biedri un 18 atbalstiītāji.

Biedrības darbības mērķis: Krievu tautas kultūras mantojuma saglabāšana, starpetniska dialoga veicināšana.
Biedrības darbības jomas: bērni un pusaudži, viņu vecāki, jauktās ģimenes  un domubiedri, kultūra.

bilde1Biedrībai izveidojusies pieredze dažādu pasākumu organizēšanā, kas balstīti uz literāro un muzikālo scenāriju kuriem paši biedrības pārstāvji veido scenāriju un muzikālo programmu. Šādus pasākumus biedrība organizē katru gadu.

2013. gadā biedrības vokālā grupa ar muzikālo uzvedumu “Pēc līdakas pavēles” piedalījusies Saldus muzeja naktī. Kā arī citos pasākumos – Liepājas pilsētas organizētajā pasākumā “Masļeņica” un Salaspils krievu dziesmu festivālā “Serebrjanijrodnik”. 

zivica4Biedrībai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar citām sava novada NVO un ar NVO no citiem novadiem, kas visbiežāk veidojusies piedaloties kopīgi organizētos festivālos, kopīgu svētku organizēšanā un dažādu kopīgu projektu īstenošanā. Sadarbība izveidojusies ar mākslu attīstību biedrību “Ilizanna” un Liepājas pilsētas slāvu tautas folkloras ansambli “Jarilo”.

Par biedrības lielāko un nozīmīgāko sasniegumu, pēc pašas biedrības domām uzskatāma labdarbības pasākuma organizēšana sadarbībā ar Saldus pilsētas domu –  “Sapostītā bērnu laukuma atjaunošana”, kas noslēdzies veiksmīgi un tā rezultātā atjaunotas salauztās konstrukcijas bērnu rotaļu laukumā.

zivica52011., 2012., 2013. un 2014. gadā biedrība īstenojusi Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda atbalstītus projektus: “Pasaku burvju spēks”,  “Pasaku vainags”, “Ziemassvētku brīnums” un “Ciemos  pie pasakām”. Projektu laikā tika organizēti Ziemassvētku un Jaungada pasākumi mazākumtautību pārstāvjiem, bērniem un jauniešiem, kā arī jauktajām ģimenēm, kas balstīs uz krievu tautas pasaku motīviem.

2015. gadā biedrība ieguvusi finansējumu LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” organizētajā projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!”, lai īstenotu divus projektus:

Starpkultūru dialoga jomā “Nāc un piedalies”, kura ietvaros tiks organizēti divi pasākumi – “Četru tautu nacionālās virtuves gudrības”, kura ietvaros tiks degustēti un gatavoti četru tautu  nacionālie ēdieni. Otrais pasākums projekta ietvaros tiks organizēts “Rudens gadskārtu tradīcijas “Kopā skanam, kopā varam”, kura ietvaros notiks interaktīvs uzvedums četru stundu garumā ar jautrām spēlēm, teātra elementiem, humora elementiem un katram galdiņam izstrādāta scenārija.

Mazākumtautību NVO atbalstāmajā jomā “Pauze dvēselei”, kura ietvaros tiks organizēts Ziemassvētku pasākums mazākumtautībām un jauktajām ģimenēm ar bērniem, kas balstīts uz H.K. Andersena pasakas “Sniega karaliene” balstīta literāra scenārija ar bērnu šovgrupas “Živinka”, biedrības “Živica” sieviešu vokālā ansambļa un Saldus Dieva parādīšanās pareizticīgo baznīcas kora piedalīšanos.