Kurzemes biedrības tikās NVO plenērā

Kurzemes biedrības un aktīvie iedzīvotāji tikās NVO plenērā no 23.-25. augustam Jūrkanē.
Pirmās dienas aktivitātes deva iespēju biedrībām sevi prezentēt un vienam ar otru iepazīties. Tapa krāsainas kolāžas, kuras katrs dalībnieks attēloja biedrības darbību un gada sasniegumus. Šī bija lieliska iespēja apzināties, cik dažādas biedrības ir santikušās un kas visiem kopīgs. Stāsti palīdzēja katram dalībniekam sajusties nozīmīgam un saņemt atbalstu, novērtējumu par paveikto. Dalībnieki atzina, ka šāda tikšanās un aprunāšanās dod motivāciju un idejas turpināt iesākto darbību.
Plenērā satikās: “Dienviskurzemes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”, aktīva iedzīvotāja Anete Tīrmane, Rīgas vācu kultūras biedrība- Kandavas filiāle “Štempeļhofa”, biedrība  “Ziemupīte”, “Rucavas kultūrtelpas attīstības biedrība”, Dundagas bērnu dienas centrs “Mājas”, “Kuldīgas Senioru Skola”, “Pērles” mākslinieces, biedrība “4D- Darbs. Dienests. Drošība. Demokrātija”, Latvijas Neredzīgo Biedrības Ventspils organizācija, biedrība “Mūsu ligzda”, biedrība “Ticība. Cerība. Mīlestība”,  Liepājas poļu biedrība “Vanda”, biedrība “Pīlādžoga”, Biedrība “Živica“, biedrība “Paturi prātā”, Talsu Fotoklubs  un kā dalībnieki, un organizatori “Kurzemes NVO centrs”.
Vakarpusē dalībnieki viesojās Jūrkalnē, lai iepazītos ar etnogrāfisko ansamblis “Maģie suiti”. Tā bija iespēja iepazīt Jūrkalnes cilvēkus, viņu darbus, senas ēdienu tradīcijas un dziedāšanas prasmes. Biedrības “Maģie suiti” dalībnieces dalījās pieredzē arī par to, kā ikdienā nodrošina savu darbību, kā attīsta pakalpojumus, kādiem projektu konkursiem piesakās, ar kādiem izaicinājumiem saskarās. Aprunājāmies arī par to, kā ir mainījusies jauniešu attieksme pret suitu darbošanos, kā pamazām arī jaunieši sāk novērtēt senās tradīcijas, prasmes un tautastērpa nēsāšanas kultūru.

Otrā diena tika pavadīta gan spēlējot sarunu spēli “Demokrātijas spogulis”, gan kopīgi ģenerējot idejas nākamajam pasākumam, kurā apvienot dažādas Kurzemes biedrības. Dalībnieki dažādās grupās turpināja tīkloties un radīt jaunas idejas.

Plenērā viesojās biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas” pārstāve Gunta Abaja un biedrības “Drīsim paši” pārstāve Ieva Birbele, kuras dalījās pieredzē par dažādu projektu administrēšanu, pieteikumu sagatavošanu un idejām iesaistei. Abas biedrību pārstāves motivēja dalībniekus izskatīt dažādas finasnējuma ieguves iespējas un atbildēja uz interesējošiem jautājumiem, iedrošināja sadarboties.

Noslēdzošajā dienā plenēra dalībniekiem bija iespēja iedziļināties katra stiprajās pusēs, kas, iespējams, vairāk jāliek lietā darbā, ikdienā un komunikācijas uzlabošanā. Tika apzinātas katra vājās puses, kas rada klupšanas akmeņus un iespaido ceļā uz mērķiem. Personības spēju pētīšanā dalībniekus pavadīja Krista Jansone.

Plenērs noslēdzās ar atziņu apli un izvērtējumu. Dalībnieki ir apmierināti ar kopā pavadīto laiku, apgūto un iespēju runāt “vienā valodā”, plānot turpmāko sadarbību.

Plenērs notieka Kurzemes NVO centra īstenotā projekta “Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2023-2024” ietvaros. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrija piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.