Iesaisties Kurzemē!

2015: Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana

Lai stiprinātu Liepājas jauniešu NVO sadarbību un veicinātu jauniešu iesaisti nevalstiskajās organizācijās, bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana”. “Skrejceļš” jau pirms konkursa finansējuma iegūšanas, 2015. gada sākumā, bija aizsācis iniciatīvu par Liepājas jauniešu NVO apzināšanu, kā rezultātā seciāja, ka trūkst sadarbība starp jauniešu NVO…

Read More

2015: Kultūras mums līdzās

Biedrība “Mustus” 2015.gdā īstenoja starpkultūru dialoga projektu “Kultūras mums līdzās”, lai veicinātu Talsu novada iedzīvotāju toleranci un savstarpējas izpratnes veidošanu ar citām kultūrām. Kā izteikšanās līdzeklis tika izmantota fotogrāfija un veidoti fotostāsti ar novadā dzīvojošiem cittautiešiem. Projekts tika sākts 2015. gada augustā ar cittautiešu uzrunāšanu piedalīties projekta īstenošanā, lai veidotu interesantus fotostāstus, aicinot fotografēties savā…

Read More

2015: Es un Es ir Mēs

Biedrība “VIRBI” 2015. gadā īstenoja starpkultūru dialoga projektu “Es un Es ir Mēs”, lai veicinātu nacionālo stereotipu mazināšanos un savstarpējās uzticēšanās veidošanos Virbu pagasta iedzīvotāju vidū, sekmējot tolerantas un saliedētas kopienas attīstību, un mazākumtautību iedzīvotāju iekļaušanos pilsoniskajās aktivitātēs. Projekta vadītāja Diāna Dzelzkalēja, biedrības VIRBI valdes locekle. Tālrunis 29199130, e-pasts: diana.dzelzkaleja@apollo.lv   Talsu TV sižets par…

Read More

2015: Kolkas zvejnieka dēls

Biedrība „Kolkas zvejnieki” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Kolkas zvejnieka dēls”, kura galvenā ideja bija veicināt piekrastes zvejas tradīciju popularizēšanu, motivējot 13 līdz 16 gadus vecus Kolkas pagasta skolēnus un jauniešus iesaistīties piekrastes zvejā. Projekta vadītāja Eva Frišenfelde, tālrunis 26324975, e-pasts: evave@inbox.lv   

Read More

2015: No skolas sola līdz projektam

Biedrība „Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums” Māteru Jura Kazdangas pamatskolā 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “No skolas sola līdz projektam“, lai veicinātu Kazdangas skolēnu pašizaugsmi un interesi pagasta attīstībā, organizējot jauniešu apmācības un izstrādājot projekta idejas.  Projekts sākās ar semināru 10.11.2015., un vadītāja Ance Tīmane iepazīstināja visus klausītājus ar projekta ideju, pastāstīja par sociālajiem projektiem un sociālo…

Read More

2015: Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien

2015. gada rudeni biedrība “Vecāku klubiņš Druve” īstenoja starpkultūru dialoga projektu “Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien”, tā aktivitātēs iesaistot 136 Striķu pamatskolas audzēkņus, skolotājus un vecākus, pārstāvot dažādas tautības – lietuvieši, latvieši, ukraiņi, krievi, baltkrievi un pa vienam britam un amerikānim. Projekta pamatdoma bija veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un starpkultūru dialogu, pilnveidojot bērnu un…

Read More

2015: Labie darbi savam novadam

Ģimeņu biedrība „Ligzda” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Labie darbi savam novadam” ar mērķi aktivizēt Brocēnu novada jauniešus, iesaistīt un ieinteresēt sava pagasta, pilsētas, apkārtējo cilvēku dzīves uzlabošanā, pašiem sagatavojot un īstenojot savus projektus. Projektā tika iesaistīti 25 jaunieši, kas veidoja 5 projektu komandas. Projekta vadītāja Kristīne Lieldaudziete, ģimeņu biedrības „Ligzda” valdes priekšsēdētāja, tālrunis 26377580, e-pasts: lieldaudziete@tvnet.lv  

Read More

2015: Jaunmuižas saimnieki

Lai veicinātu dažādu vecumu Jaunlutriņu pagasta iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, iesaistot viņus sakoptas dzīves vides veidošanā, savu dzīvojamo māju apsaimniekošanā un rosinot patriotisku un izglītojošu sadarbību ar citu Saldus novada pagastu aktīvajiem iedzīvotājiem, 2015.gadā biedrība “Jaunmuižnieks” īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Jaunmuižas saimnieki”. Saldus novada Jaunlutriņu ciematā atrodas 7 daudzdzīvokļu mājas, kurās izvietoti 100 dzīvokļi. Mainoties daudzdzīvokļu māju…

Read More

2015: Latvija sākas tevī

Lai veicinātu bērnu un jauniešu patriotismu, piederības sajūtu Latvijai un savam novadam, kā arī veidotu izpratni par pašvaldības darbu, biedrība „PīeMKei” 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Latvija sākas tevī”. Projektā uzrunātā mērķa grupa bija bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 25 gadiem, no Saldus novada Lutriņu pagasta un Brocēniem. Kā viena no pirmajām projekta…

Read More

2015: Sadarbojies radoši, rīkojies – Tu varēsi!

“Dundagas novada atbalsta biedrība” 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības attīstības projektu “Sadarbojies radoši, rīkojies – Tu varēsi!“, kas deva iespēju Dundagas novada jauniešiem apgūt jaunas zināšanas, saskatīt katra tālākās izaugsmes iespējas un veicināja jauniešu iesaistīšanos pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā Dundagas novadā. Projekta galvenā mērķa grupa bija 15 Dundagas novada jaunieši ar pabeigtu vidējo vai profesionālo izglītību, kuri šobrīd mācības neturpina, nestrādā vai…

Read More