2015: Sadarbojies radoši, rīkojies – Tu varēsi!

“Dundagas novada atbalsta biedrība” 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības attīstības projektu “Sadarbojies radoši, rīkojies – Tu varēsi!, kas deva iespēju Dundagas novada jauniešiem apgūt jaunas zināšanas, saskatīt katra tālākās izaugsmes iespējas un veicināja jauniešu iesaistīšanos pilsoniski aktīvas sabiedrības veidošanā Dundagas novadā.

DVALB 1

Projekta galvenā mērķa grupa bija 15 Dundagas novada jaunieši ar pabeigtu vidējo vai profesionālo izglītību, kuri šobrīd mācības neturpina, nestrādā vai arī veic gadījuma rakstura darbu un netieši – novada iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki, skolas pedagogi un vietējie uzņēmēji.

Projekts paredzēja jauniešiem 3 apmācību dienas, novada iedzīvotāju Ideju darbnīcu ar jauniešu līdzdalību un projekta noslēgumā pieredzes apmaiņas brauciens uz augstskolu studentu biznesa inkubatoriem.

Trīs dienu apmācības vadīja Iveta Cīrule, kuras pamatdarbs ir Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (turpmāk RISEBA) Radošais biznesa inkubators. Nodarbībās jaunieši apguva pamatzināšanas sociālās uzņēmējdarbības attīstībā vietējā kopienā, meklēja radošas un inovatīvas biznesa idejas, kā arī plānoja to attīstību nākotnē.

Pirmās apmācības Sadarbojies radoši! notika 13.08.2015. Dundagas vidusskolas telpās. Mācībās jaunieši pilnveidoja teorētiskās zināšanas, radoši un aktīvi darbojās, ģenerēja un radīja inovatīvas biznesa idejas un prezentēja tās. Uzzināja par radošo industriju lomu zināšanu ekonomikā, kā spēt pārdot savu radošumu mūsdienās, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kā veiksmīgi izveidot KANVAS biznesa modeli sava biznesa uzsākšanai. Apmācībās piedalījās 15 Dundagas novada jaunieši un 1 skolas pedagogs.

Otrās apmācības aizvadīja zem nosaukuma Izmanto iespējas! 20.08.2015. Dundagas vidusskolas telpās. Apmācības mērķis bija sekmēt jauniešu radošās domāšanas un ideju ģenerēšanas prasmju attīstīšanu, tās pārvēršot reālā darbībā. Jaunieši uzzināja par finansējuma piesaistes iespējām sociālā uzņēmuma attīstībai un iespējām radošajās industrijās – konkursiem, grantiem, projektiem, pūļa finansējumu, sviedru investoriem u.c., kur meklēt informāciju projektu pieteikumu pildīšanai. Lektores vadībā 15 jaunieši trenēja radošo domāšanu un radīja idejas ar pievienoto vērtību.

24. augustā Dundagas vidusskolas Lielajā zālē norisinājās Dundagas novada iedzīvotāju IDEJU DARBNĪCA, lai apzinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības viedokli, priekšlikumus un ierosinājumus dzīves kvalitātes uzlabošanā un bezdarba mazināšanai novadā. Dalībnieki pēc nejaušības principa tika sadalīti piecās grupās, un katrā grupā iesaistījās arī jaunieši, kuri piedalījās projekta apmācībās. Grupu pirmais uzdevums bija noteikt 3 lietas, kas patīk un 3 lietas, kas nepatīk Dundagas novadā, kā rezultātā ar balsošanas palīdzību tika noteiktas piecas lielākās problēmas/nepilnības, kurām risinājums jārod pēc iespējas ātrāk. Katra grupa izstrādāja konkrētus priekšlikumus problēmu risinājumam un ir gatavi iesaistīties, meklēt finansējumu, rakstīt projektus, uzrunāt vietējos uzņēmējus un pašvaldību. Izteiktie priekšlikumi un ierosinājumi veicināja jauniešus radīt inovatīvas, radošas un jaunas biznesa idejas. Pasākums ilga trīs stundas, un tajā iesaistījās 24 Dundagas novada iedzīvotāji, no tiem 11 jaunieši. Ideju darbnīcu vadīja Linda Penēze no Kurzemes NVO atbalsta centra un projekta īstenotāji – Dundagas novada atbalsta biedrība.

Noslēdzošās apmācības „Īsteno idejas!” norisinājās 27.08.2015. Dundagas vidusskolas telpās, kad tika izstrādātas konkrētas biznesa idejas, pilnveidotas jauniešu zināšanas par biznesa idejas efektīvām prezentācijas tehnikām un attīstītas jauniešu prezentēšanas prasmes un iemaņas. Pēc praktiskajām apmācībām un jauniešu biznesa ideju prezentēšanas, apmācību vadītāja izvērtēja biznesa ideju priekšlikumus, nosakot trīs labāko ideju autorus. Apmācību noslēgumā visi biznesa ideju autori saņēma bezmaksas iespēju piedalīties Latvijas Studentu Biznesa inkubatoru iniciatīvas rīkotajos pasākumos 2015./2016. mācību gadā. Apmācībās piedalījās 14 Dundagas novada jaunieši, 1 pašvaldības pārstāvis un1 skolas pedagogs.

08.09.2015. pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgu „Sper soli tālāk!”, lai sniegtu jauniešiem iespēju iepazīties ar Latvijas augstskolu studentu biznesa inkubatoru darbību un piedāvātajām iespējām biznesa ideju realizēšanai, kā arī veicināt jauniešu iesaistīšanos biznesa inkubatoru aktivitātēs.

DVALB 2

Pirmā tikšanās bija RISEBA, kur delegāciju sagaidīja apmācību vadītāja Iveta Cīrule. Šeit jaunieši noklausījās prezentāciju par programmas ERASMUS iespējām jaunajiem uzņēmējiem. Tālāk ciemiņi devās uz Radošo biznesa inkubatoru, iepazina tā darbību un iespējas jauniešiem. Nākamā pietura bija labdarības veikals “Otrā Elpa” un tikšanās ar veikalu tīklu īpašnieci un vadītāju Sabīni Sīli – Eglīti, kura pastāstīja par biznesa idejas tapšanu un īstenošanos. Jauniešiem bija iespēja apskatīt mantu šķirošanas procesu, lai saprastu, kā šī sistēma strādā. Tālāk ceļš veda uz Latvijas Universitātes Biznesa inkubatora rīkoto pasākumu – Biznesa vakaru ar Index Cafe īpašnieku Agri Jākobsonu, kurā uzņēmējs dalījās pieredzes stāstā par veiksmēm un neveiksmēm biznesa lietās. Noslēdzošais apmeklējums bija Latvijas Universitātes EVF Biznesa inkubatorā ar tā vadītāju Miku Losānu, kurš pastāstīja par inkubatora darbību un šeit notiekošo. Brauciena rezultātā jauniešiem radās iedvesma veidot savu uzņēmumu radošajās industrijās un sociālā uzņēmējdarbībā, kā arī iegūti jauni kontakti un sadarbības iespējas ar biznesa inkubatoriem un inkubatoru jauniešiem. Pēc projekta jauniešiem ir iespēja iesaistīties inkubatoru sadarbības tīklā – bezmaksas apmācībās, biznesa spēlēs un sacensībās „Biznesa nakts 2016” un „Zibens bizness 2016”. Braucienā devās 11 Dundagas novada jaunieši, 1 pašvaldības pārstāvis,2 DNAB biedrības pārstāvji.

Aktivitāte, kas projektā nebija ieplānota, bet notikās pēc jauniešu un projekta vadītājas iniciatīvas, bija 05.09.2015. rītā, kad jaunieši devās pieredzes apmaiņā pie uzņēmēja, SIA „Kolkasrags” īpašnieka Jāņa Dambīša, kurš pastāstīja par iespējām un virzieniem biznesa ideju īstenošanā un Eiropas fondu finansējuma piesaistīšanā ideju realizēšanā.

Projekts īstenots no 13.08.2015. līdz 15.10.2015. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 996,30 finansējumu.

Projekta vadītāja Tamāra Kaudze, Dundagas novada atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja, tālrunis 29191969, e-pasts: tkaudze@gmail.com