2015: Latvija sākas tevī

Lai veicinātu bērnu un jauniešu patriotismu, piederības sajūtu Latvijai un savam novadam, kā arī veidotu izpratni par pašvaldības darbu, biedrība „PīeMKei” 2015.gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Latvija sākas tevī”Projektā uzrunātā mērķa grupa bija bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 25 gadiem, no Saldus novada Lutriņu pagasta un Brocēniem.

Piiemkei 01

Kā viena no pirmajām projekta aktivitātēm bija latviešu filmu un dziesmu vakari, kuri notika septembrī un oktobrī gan Lutriņu pagastā biedrības „PīeMKei” telpās, gan arī Brocēnu novadā jauniešu centrā „KOPĀ”. Aktivitātes galvenā doma bija patriotisma veicināšana, kā līdzekli izmantojot latviešu filmas un dziesmas. Kopīgā filmu skatīšanās un dziesmu dziedāšana saliedēja jauniešus un iepazīstināja ar latviešu tautas vērtībām. Katrā no vakariem piedalījās 25 – 45 bērni un jaunieši.

Radošo nodarbību uzdevums bija iemācīt latviskus rokdarbus un parādīt latviskuma atainojumu mūsdienīgos darbos. Nodarbību laikā tika izgatavoti ledusskapju magnēti ar latvju rakstu zīmēm un apgleznotas burciņas, kuras kalpoja kā lukturīši Lāčplēša dienas gaismas ceļā. Lai sagatavotu dāvanas tikšanās reizei ar novadu deputātiem, bērni un jaunieši radošajās nodarbībās izgatavoja dāvanu katram deputātam. Dalībniekiem bija dots uzdevums atrasts internetā novada deputātus, noskaidrot vārdus un uzvārdus, un izvēlēties magnēta saņēmēju. Katram novada deputātam izgatavoja nozīmīti ar deputāta vārdu, Latvijas kontūru un uzrakstu „Latvija sākas tevī”. Abu novadu domes vadītājas saņēma arī lielākas dāvanas – apgleznotas stikla vāzes. Apgleznojot stiklu un veidojot magnētus ar latviešu rakstu zīmēm, jaunieši uzzināja rakstu nozīmi un uzlaboja savas zināšanas par Latvijas tautas nacionālo kultūru. Nodarbības vadīja rokdarbu skolotāja un dalībnieki bija nodrošināti ar visiem vajadzīgajiem materiāliem. Pēc bērnu un jauniešu iniciatīvas par godu Latvijas valsts dzimšanas dienai no bērnu zīmējumiem tika izveidota īsfilma par to, ko katram nozīmē Latvija. Radošās nodarbības notika oktobrī un novembrī „PīeMKei” telpās Lutriņu pagastā un jauniešu centrā „KOPĀ” Brocēnos.

Piiemkei 02

 Lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par pašvaldības darbu, iepazīstinātu ar pašvaldības deputātiem, projekta ietvaros bija paredzētas ciemošanās Saldus un Brocēnu novadu pašvaldībās. Pirms abu pašvaldību apmeklējuma ar bērniem un jauniešiem tikās biedrības „Kurzemes NVO atbalsta centrs” priekšsēdētāja Inese Siliņa, kura pastāstīja par pašvaldības funkcijām, deputātiem, vēlēšanām, kādēļ katrā novadā ir atšķirīgs deputātu skaits. Tikšanās ar Brocēnu novada deputātiem notika 25. novembrī un 26. novembrī Saldus novada pašvaldībā. Abu novadu domēs bērnus un jauniešus laipni sagaidīja sabiedrisko attiecību speciālistes un, pirms tikšanās ar deputātiem, bērni un jaunieši devās ekskursijā pa pašvaldību administratīvajām ēkām. Pašu izgatavotās dāvanas deputātiem bērni pasniedza pirms kārtējās domes sēdes.

Piiemkei 03

Ciemošanās laikā bērni un jaunieši iepazina savu pašvaldību no iekšienes un redzēja, kur tiek pieņemti nozīmīgi lēmumi. Brocēnu pašvaldībā ciemojās 14 bērni un jaunieši, bet Saldū 19.

2015. gada 31.oktobrī biedrības „PīeMKei” telpās norisinājās projektā iesaistīto bērnu un jauniešu sadraudzības vakars zem nosaukuma “Ķirbīšu ballīte”. Pasākums iekrita Helovīnu svinēšanas laikā, tāpēc nosaukums tika latviskots. Vakara gaitā skanēja tikai latviešu mūzika un norisinājās viktorīna par Latviju, Brocēnu un Saldus novadiem. Pasākumā piedalījās 53 bērni un jaunieši, un visi izteica vēlēšanos šādus sadraudzības vakarus rīkot arī turpmāk.

Piiemkei 04

Projekta noslēgumā tika veikta dalībnieku anketēšana par projekta aktivitātēm, to nozīmību un ieguvumiem un interesants izrādījās fakts, ka visi bērni un jaunieši Saldus novada pašvaldībā bija pirmo reizi. Anketās visi atzina, ka ir interesanti un lietderīgi pavadījuši brīvo laiku ar saviem vienaudžiem.

Par projekta līdzekļiem biedrība „PīeMKei” iegādājās projektoru, lai arī turpmāk rīkotu latviešu mākslas filmu un animācijas filmu vakarus.

Projekts īstenots no 13.08.2015. līdz 24.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 509,85 finansējumu.

Projekta vadītāja Egita Eversone, tālrunis 26326607, e-pasts: eversone.egita@gmail.com