Iesaisties Kurzemē!

“Iesaisties Kurzemē!” 2018.gada rezultāti

2018.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” saņemti 40 projektu pieteikumi no 11 Kurzemes novadiem un pilsētām. Visvairāk projektu pieteikumu tika saņemti no Talsu novada (10 projekti) un Liepājas pilsētas (7projekti).  Apstiprināti 18 projekti 9 Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī. Pilnu informāciju par apstiprinātajiem projektiem un par to ietvaros paveiktajiem galvenajiem darbiem…

Read More

Kopsavilkums

Laika posmā no 2014.-2018. gadam (5 gadu periods) projektu konkursam “Iesaisties Kurzemē!” iesniegti 244 projekti no 17 Kurzemes pašvaldību teritorijām jeb pārklāta 85% Kurzemes pašvaldibu.  Atbalstīti un 120 tūkstoši EUR sadalīti 97 projektu īstenošanai, kurus realizējušas 62 biedrības no 12 dažādām Kurzemes pašvaldībām. Visaktīvākie projektu iesniedzēji ir bijuši no Liepājas pilsētas, Saldus novada un Talsu novada. Neviens…

Read More

2017: Tagadne.Pagātne.Nākotne

Saldus novada Ezerē 1929. gadā ir dibināts pirmais Latvijas mazpulks un 1932.gadā iestādīts ābeļdārzs. Mūsdienās ābeļdārzs jau bija gājis bojā, teritorijai aizaugot un esot pilnai ar nokaltušo/nozāģēto ābeļu celmiem. Lai teritorija neaizaugtu un nekļūtu par vienkārši lauksaimniecības zemi, bet paliktu par Latvijas pirmā mazpulka godināšanas vietu, biedrība “Mūsu ligzda” projekta “Tagadne.Pagātne.Nākotne” ietvaros sakārtoja un izveidoja…

Read More

2017: 3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

Liepājas poļu biedrība „VANDA” šogad projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros organizēja nu jau trešo Tautu draudzības ugunskuru Liepājā, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku! Pasākums notika 16.09.2017. Liepājas koncertdārzā „Pūt, Vējiņi!”  un tā ietvaros kopīgam koncertam pulcējās seši Liepājas lielāko mazākumtautību radošie kolektīvi un to pieaicinātie pieci latviešu mākslinieciskie kolektīvi no dažādām Latvijas vietām.

Read More

2017: Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā

Ar prieku darām zināmu, ka Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” izstrādātais projekts „Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā”, kurš tiks finansēts no LR Kultūras ministrijas un atbalsta „Kurzemes NVO atbalsta centrs”, ir apstiprināts un tiks realizēts Sabilē un Liepājā no 2017. gada 1. marta līdz 1. decembrim. Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot romu jaunatnes radošo…

Read More

2015: Būsim kopā

Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES” 2015. gadā īstenoja starpkultūru dialoga veicināšanas projektu Būsim kopā!, lai iepazīstinātu un saliedētu Skrundas novada cittautu kopienu ģimenes, kā arī izglītotu sabiedrību par dažādu kopienu kultūrām Latvijā. Skaties TV Skrundas sižetu par ģimeņu pasākumu “Būsim kopā!”: http://tvskrunda.lv/blog/index.php?id=8qd277xd Projekts sākās 2015. gada augustā, aptaujājot Skrundas novadā dzīvojošo cittautu ģimenes, lai tās apzinātu…

Read More

2015: Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē

Lai vienotu romus vienkopus, veicinātu romu ģimenēs pamatvērtības, garīgās vērtības un sabiedrības vienotību, 2015.gadā sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas”īstenoja romu kopienas integrācijas un līdzdalības projektu “Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgā vidē”. Projektā īstenotas vairākas aktivitātes un galvenās norisinājās 2015. gada novembrī Sabiles kultūras namā, aicinot uz romu sadraudzības pēcpusdienu. Pasākumā piedalījās viesi no Valmieras,…

Read More

2015: Pagātne+Tagadne=Nākotne

Lai Saldus un Brocēnu novadu vidusskolēniem sniegtu zināšanas par Latvijas valsti un tās vēsturi, pilnveidotu jauniešu pilsoniskās prasmes un attieksmes, biedrība „Mantinieki” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Pagātne+Tagadne=Nākotne”. Projektā sākotnēji iesaistījās 5 skolu komandas: Saldus 2.vidusskola, Druvas vidusskola, PIKC Saldus tehnikums un divas Brocēnu vidusskolas komandas, katrā komandā 4 – 5dalībnieki, bet 1…

Read More

2015: Ieklausies, mācies un dari!

Biedrība “Kursas raksti” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Ieklausies, mācies un dari!”, lai izglītotu, informētu, iedrošinātu biedrības aktīvai darbībai no Alsungas, Skrundas un Kuldīgas novada, kā arī šo novadu iedzīvotājus, kuri tikai domā par nevalstiskās organizācijas dibināšanu, aicinot aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā un brīvprātīgajā darbā. Projekta aktivitātes uzsākās 2015. gada septembrī, kad biedrība kopā ar laikrakstu…

Read More

2015: Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana

Lai stiprinātu Liepājas jauniešu NVO sadarbību un veicinātu jauniešu iesaisti nevalstiskajās organizācijās, bērnu un jauniešu biedrība “Skrejceļš” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana”. “Skrejceļš” jau pirms konkursa finansējuma iegūšanas, 2015. gada sākumā, bija aizsācis iniciatīvu par Liepājas jauniešu NVO apzināšanu, kā rezultātā seciāja, ka trūkst sadarbība starp jauniešu NVO…

Read More