2015: Pauze dvēselei

Biedrība “Živica” mazākumtautību atbalsta jomā 2015.gada nogalē un 2016.gada sākumā īstenoja projektu “Pauze dvēselei” ar mērķi noorganizēt Ziemassvētku pasākumu Saldus un Brocēnu novadu mazākumtautību un jaukto ģimeņu bērniem un viņu vecākiem pēc H. K. Andersena pasakas “Sniega karaliene” atbilstoši Pareizticīgo baznīcas kalendāram.

PauzeDveselei

Vairums pareizticīgie turpina ievērot senākās tradīcijas, reliģiskos svētkus atzīmējot pēc vecā stila, atbilstoši Juliāna kalendāram.  Saldus un Brocēnu novadu mazākumtautību un jaukto ģimeņu bērniem ir ierobežotas iespējas apmeklēt Ziemassvētku pasākumus pēc sentēvu tradīcijām, kad tos atzīmē 7. janvārī. Ar projekta īstenošanu bija iespēja nosvinēt svētkus īstajā laikā.

Galvenā projekta aktivitāte bija Ziemassvētku uzvedums, kas notika 2016. gada 9. janvārī Kapellera nama zālē (Striķu ielā 7/1, Saldū). Pēc Hansa Kristiana Andersena pasakas “Sniega karaliene” motīviem, Olga Sušinska izveidoja iestudējumu, kurā darbojās visi pasakā minētie personāži. Uzvedumā piedalījās bērnu šovgrupa “Živinka”, biedrības “Živica” sieviešu vokālais ansamblis, biedrības dalībnieki un atbalstītāji, kopā 24 lomu tēlotāji. Pasākuma apmeklētāju lielu daļu veidoja jauktās ģimenes no dažādām tautībām, vecumā no trīs līdz 80 gadiem. Pēc izrādes dalībnieki un visi klātesošie piedalījās rotaļās un spēlēs kopā ar Salaveci.

Lai izrādi iestudētu, no 2015. gada novembra notika 8 mēģinājumi. Projekta darba grupa kopā ar bērnu vecākiem izgatavoja skatuves tērpus un dekorācijas, zāle bija izrotāta atbilstoši uzveduma tēmai.

Par projekta līdzekļiem iegādāta apskaņošanas aparatūra, kura sastāv no mikserpults un 2 monitoriem ar iespējām pieslēgt mikrofonus, atskaņotāju un vēl papildus instrumentu. Minēto aparatūru turpmāk izmantots biedrības “Živica” sieviešu vokālā grupa un bērnu šovgrupas “Živinka” mēģinājumos un pasākumos, kā arī biedrība „Ilizanna”, folklora kopa “Medainis” un kapella “Strops”, kuri arī darbojas Kapelleru namā.

Kopumā projektā iesaistījās vairāku tautību pārstāvji – latvieši, krievi, baltkrievi un ukraiņi, kopskaitā 109 personas.

Projekts īstenots no 01.10.2015. līdz 24.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 878,60 finansējumu.

Projekta vadītāja Tamāra Svirbuta, biedrības „ Živica” valdes priekšsēdētāja. Tālrunis 29937507, e-pasts: arsen12@inbox.lv