2015: Labie darbi savam novadam

Ģimeņu biedrība „Ligzda” 2015. gadā īstenoja pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu “Labie darbi savam novadam” ar mērķi aktivizēt Brocēnu novada jauniešus, iesaistīt un ieinteresēt sava pagasta, pilsētas, apkārtējo cilvēku dzīves uzlabošanā, pašiem sagatavojot un īstenojot savus projektus. Projektā tika iesaistīti 25 jaunieši, kas veidoja 5 projektu komandas.

Ligzda

Projekta vadītāja Kristīne Lieldaudziete, ģimeņu biedrības „Ligzda” valdes priekšsēdētāja, tālrunis 26377580, e-pasts: lieldaudziete@tvnet.lv  

 

Vispirms jaunieši tika apmācīti projektu sagatavošanas pamatos, kuros tos ievadīja Inta Švaža – pedagogs Brocēnu novada jauniešu centrā „Kopā”, kā arī projektu praktiķis ar lielu pieredzi projektu vadīšanā un īstenošanā. Aktivitātes mērķis bija apmācīt jauniešus projektu sagatavošanā un īstenošanā, un mācību procesam tika izstrādāta vienkārša projekta pieteikuma veidlapa. Katrai komandai bija uzdevums sagatavot vienu projekta pieteikumu. Apmācības notika vienu dienu katrai komandai atsevišķi, jauniešiem kopā ar piesaistīto pieaugušo atbalsta personu, kurš konsultēja un sniedza padomus.  Apmācībās jaunieši pildīja komandas saliedēšanas uzdevumus, iemācījās komandas dalībniekiem deleģēt konkrētus uzdevumus projektā, apguva kas ir projekts, projekta dzīves cikls, projekta galvenās sastāvdaļas – laiks, kvalitāte un resursi. Notika ideju ģenerēšana un prāta vētra, sava projekta idejas izvēlēšanās un projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšana, kas noslēdzās ar izdrukāšanu un parakstīšanu. Apmācības notika no oktobra līdz novembra beigām.

No septembra līdz decembrim jauniešu komandas īstenoja savus izstrādātos projektus Brocēnu novada Gaiķu pagastā, Remtes pagastā un Brocēnu pilsētā.

  1. Brocēnu brīvprātīgie īstenoja projektu „Talka Ozolsalā”, kas notika septembrī uz Cieceres ezera salas. Tika vākti atkritumi, iekopta piemiņas vieta ar soliņiem, izgatavota atkritumu tvertne un ierīkotas norādes. Talkā piedalījās 22 dalībnieki.
  2. Brocēnu mazpulks pie Brocēnu novada jauniešu centra „Kopā” oktobrī un novembrī īstenoja projektu „Putnu būru koks”. Projektā tika izgatavoti putnu būri un izveidots mākslīgs koks ar cauruļu zariem, izveidojot vides objektu Putnu viesnīca.  Projektā iesaistījās 42 dalībnieki.
  3. Remtes ekoskolas komanda novembrī īstenoja projektu „Rīcības dienas – rīcība un atbildība pret savu planētu”, kas notika Brocēnos, Remtes un Gaiķu pagastos. Projektā jaunieši informēja sabiedrību par videi draudzīga dzīvesveida nozīmi, organizēja nodarbības, lai dotu lietām otro dzīvi, piemēram, no nevajadzīgiem apģērbiem šuva iepirkumu maisiņus. Remtē organizēja akciju “Taupīsim enerģiju”, un uz vienu stundu skolā izslēdza elektrību. Vienlaikus Remtes parkā organizēja pasākumu veselīgam dzīvesveidam “Tautasdziesmu maratons”. Projekta aktivitātēs piedalījās 80 cilvēku.
  4. Gaiķu pagasta komanda „Jautrās patriotes” novembrī īstenoja projektu „Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!”, kas norisinājās Satiķu tautas namā. Projektā tika izgatavoti 150 karodziņi, lai iepriecinātu Gaiķu pagasta iedzīvotājus valsts svētku koncertā. Komandas dalībnieces gatavoja karodziņus – grieza uz pusēm koka iesmus, asināja, mērīja, grieza un līmēja karodziņus, kurus izdalīja koncertā, saģērbušās tautas tērpos. Pie karodziņiem tika 120 koncerta apmeklētāji.
  5. Brocēnu vidusskolas komanda decembrī īstenoja projektu „Jaungada apsveikums sociālā aprūpes centra „Atpūtas” iemītniekiem”. Par projekta līdzekļiem tika noorganizēts Jaungada koncerts un izgatavotas 52 kartiņas sociālā centra iemītniekiem. Koncertu palīdzēja noorganizēt biedrība „Živica”, kurā piedalās vairāki jaunieši, kas iesaistījās arī kartiņu gatavošanā. Pasākumā skanēja dažādas dziesmas, dzejoļi, kā arī bija instrumentāli priekšnesumi. Pie kartiņu gatavošanas un koncerta rīkošanas bija piesaistīti 15 dalībnieki, bet pasākumā tika iepriecināti 52 aprūpes centra iemītnieki.

Projektā bija paredzēts organizēt arī Jauniešu forumu, kuru projekta īstenošas laikā pārveidoj par Jauniešu dienu. Pasākumā piedalījās 4 jauniešu projektu komandas, katra prezentēja savu īstenoto projektu, notika pārrunas un tika uzdoti jautājumi. Tā jaunieši iepazinās savā starpā un uzzināja par citu paveikto. Pēc tam dalībniekus gaidīja kopīgs uzdevums – Brocēnu pilsētas kultūras kartes veidošana, un pirmais uzdevums bija izmērīt cik metru tālu no Brocēnu centra atrodas dažādas svarīgas iestādes un jauniešiem interesantas vietas. Jaunieši sadalījās septiņās jauktās komandās, un visi ar koka metra mēriem devās mērīt attālumu no pilsētas centra līdz bērnudārziem, Brocēnu vidusskolai, sporta skolai, Brocēnu novada pašvaldības domei, Brocēnu sociālam dienestam un Dienas centram, Brocēnu jauniešu centram „Kopā”, kā arī kartinga trasei, pludmalei, laivu stacijai un „Zaķīšu pirtiņai”. Pēc katras iestādes apmeklējuma katra grupa vizuāli tās attēloja, formulēja iespējamo sadarbību un jauniešu iesaistīšanās iespējas. Piemēram, bērnudārzos būtu brīvprātīgā darba veikšana bērnu pieskatīšanā, rotaļu stundu vadīšanā, kā arī apkārtnes sakopšanā. Vidusskolā – pasākumu popularizēšanā ārpus skolas, skolēnu sadarbības veidošanā ar citām novada skolām. Visi ierosinājumi tika iesniegti Brocēnu pašvaldības domei ar lūgumu izveidot brīvprātīgā darba sistēmu. Šobrīd ir neliels skaits jauniešu, kuri ir noslēguši brīvprātīgā darba līgumu ar Brocēnu novada pašvaldību caur jauniešu centru un saņēmuši sertifikātu par nostrādātājām stundām. Pēc vakariņām un darba grupu prezentācijas, notika projekta izvērtēšanas pasākums, kurā jaunieši vērtēja paveikto, analizēja savus un citu projektus. Jaunieši nonāca pie kopsaucēja, ka visi 5 projekti ir interesanti, noderīgi un atšķirīgi, un jauno pieredzi varēs izmantot nākotnē. Projektiem tika piešķirtas nominācijas – patriotiskākais, zaļākais, slavenākais, redzamākais, sirsnīgākais – un katrs saņēma pateicības saldumu balvas. Jauniešu dienu notika Brocēnu kultūras un izglītības centrā, kurā piedalījās 28 dalībnieki, ne tikai no projekta komandām, bet arī citi jaunieši. Pasākumā nevarēja piedalīties Brocēnu vidusskolas komanda, kurai bija jādodas uz konkursa noslēgumu Rīgā.

Projekts īstenots no 13.08.2015. līdz 24.01.2016. ar LR Kultūras ministrijas un “Kurzemes NVO atbalsta centra” piešķirto EUR 1000,00 finansējumu.