2014: Vienotas komandas radošais spēks

Biedrības ”Saldenieki saldeniekiem” projekts ”Vienotas komandas radošais spēks” norisinājās no 2014. gada 19. augusta līdz 2014. gada 16. novembrim, Saldū.

SAM 6674Projekta mērķis: izveidot spēcīgu un saliedētu komandu, lai kopīgi organizētu ne tikai valsts svētku pasākumu novembrī, bet arī turpmāk aktīvi iesaistītos kultūras dzīves dažādošanā Saldus novadā un citur.

Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes – ievadnodarbība, netradicionālās komandas sporta spēles, apaļā galda diskusija, Valsts svētku pasākums. Projekta laikā biedrība iepazina biedrības biedrus, netradicionālas sporta spēles, galda diskusijā tika runāts par to, kādu grupa redz Valsts svētkiem domāto pasākumu, noslēdzošā aktivitāte – Valsts svētkiem veltītais pasākums, kurā uzstājās deju kolektīvi.

SAM 5919Ievadnodarbība norisinājās Brīvdienu mājā ”Brekši”. Ievadnodarbības ietvaros dalībnieki tika iepazīstināti ar biedrības darbu, mērķiem ka arī nākotnes plāniem. Visiem bija iespēja iepazīties vienam ar otru un iepazīstināt ar sevi. Noslēgumā visi dalībnieki pildīja testu, kurā bija jaatpazīst par kuru biedru iet runa.

Interesanti: Ievadnodarbībā piedalījās 15 dalībnieki un tā ilga 2, 5 stundas.


SAM 5918Netradicionālās komandas sporta spēles ”Viens par visiem, visi par vienu”
ietvaros norisinājās 3 dažādas spēles – ”Ūdens pudeles izvilkšana no tuksneša”, ”Radioaktīvā piesārņojuma neitrallizēšana ūdenī”, kā arī ”Mēmais šovs”.

Interesanti: spēlēs piedalījās visi 15 dalībnieki un spēles ilga 3 stundas


SAM 6697
Apaļā galda diskusiju
vadīja abas projektu koordinatores. Diskusijas laikā tika apspriests topošais Valsts svētku pasākums, tika apskatītas pasākuma idejas, ieskicēts pasākuma scenārijs, kā arī pārrunāti veicamie darbi un sadalīti darba pienākumi katram no dalībniekiem.

Interesanti: diskusijā piedalījās 15 dalībnieki un tā ilga 2 stundas

Pasākuma ”Jo zinu, ka jābūt man Latvijā”
publikācijas atrodamas arī:

– www.salduskc.lv ŠEIT
– www.saldus.lv ŠEIT
– draugiem.lv ŠEIT
Informatīvā izdevumā ”Saldus vēstis’

SAM 6664

Valsts svētku pasākums bija projekta noslēdzošā aktivitāte. Tas norisinājās 2014. gada 16.novembrī ar nosaukumu ”Jo zinu, ka jābūt man Latvijā”. Pasākumā piedalījās bērnu, jauniešu, vidējās paaudzes deju kolektīvi, kā arī tautas lietišķās mākslas studijas ”Saldus” dalībnieki ar tautiskos rakstos austu deķu izstādi. Pasākuma noslēgumā katrs kolektīvs saņēma svētku kliņģeri.

Interesanti: pasākumā piedalījās 250 cilvēku

Biedrības ”Saldenieki saldeniekiem” projekts ” Vienotas komandas radošais spēks” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kuzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo