2014: Konference ”Mācot mācies!”

Biedrības ”Talsu sākumskolas vecāku biedrība” projekts – Konference ”Mācot mācies!” tika īstenots no 2014. gada 4. – 21. augustam, Talsos. Projekts rīkots sadarbībā ar izglītības uzņēmumu ”Lielvārds”.

talsu vec biedrib 4Projekta mērķis: izglītot, informēt un veicināt sadarbību starp Kurzemes reģiona pedagogiem, vecākiem un izglītības atbalstošām iestādēm,  pilnveidojot un radot jaunas sadarbības formas skolā un sabiedrībā kopumā.

Interesanti fakti par projektu:
– konferencē piedalījās 130 dalībnieki
– norises nodrošināšanā iesaistījās Dundagas Vidusskolas atbalsta biedrība, Biedrība ”Pūce”, Talsu sākumskola un izglītības  uzņēmums ”Lielvārds”


Projekta ietvaros norisinājās viena galvenā aktivitāte – Konference ”Mācot mācies!”, kura notika 20. augustā, Talsu sākumskolas telpās, tās ietvaros norisinājās plenārā daļa, kā arī dalībniekiem bija iespēja piedalīties praktiskās darbnīcās un  prezentācijās.


talsu vec biedriba 7Plenārā daļa, kuras laikā norisinājās 3 lekcijas. Dalībnieki iepazinās ar izglītības atbalsta biedrību pieredzējušu speciālistu viedokli, kā mācīties pašiem un ,kā mācīt skolēnus attīstībai, nevis tikai, lai tie mācītos, bet, lai tie arī iemācītos. Iepazinās ar aktualitātēm par 21. gadsimta prasmēm,  kā šīs prasmes izmantot un pielietot mācību procesa laikā, un kā pārliecināties vai konkrētā metode panāk vēlamo rezultātu, respektīvi, vai bērns iemācās to, ko viņam māca.

Tlsu vec biedriba 8Darbnīcas un prezentācijas, kuru laikā dalībnieki uzzināja kā sekmīgi sabiedrību iesaistīt novada dzīves attīstībā, kā biedrību aktivitātes palīdz darbā ar jaunatni, kā jēgpilni un lietderīgi izmantot mūsdienu tehnoloģijas un mācību metodes, lai tās vainagotos ar panākumiem, kā arī par stundu un ārpus stundu aktivitāšu norisē ikviena iesaistīšanu – arī bērnus, jauniešus ar īpšām vajadzībām.

Organizatori vēsta, ka paredzētā aktivitāte tika realizēta pilnībā, konference noritēja veiksmīgi, plānotā darba kārtība norisēja bez izmaņām. Īpaši veiksmīga tika atzīmēta pieredzes apmaiņa starp Talsu, Dundagas un Tukuma novada. No dalībnieku puses tika izteikta atzinība par paveikto un ieteikums šāda veida konferenci organizēt nākamajā gadā.

Projekta publikācijas atrodamas arī:
www.talsuvestis.lv ŠEIT

Talsu sākumskolas vecāku biedrības projekts –  Konference ”Mācot mācies!” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo