2014: Somatiskā mācīšanās un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai

Biedrības ”Radi vidi pats” projekts ”Somatiskā mācīšanās un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai” tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 20. novembrim, Liepājā.

augsai radi vidiProjekta mērķis: attīstīt Liepājas iedzīvotāju prasmes sadarboties ar citiem iedzīvotājiem un publisko varu savu un sabiedrības problēmu risināšanā, pilnveidojot iedzīvotāju līderības, tīklošanās un komunikācijas, tostarp diskusiju un argumentācijas prasmes, kā arī radošo domāšanu. 

Projekts sevī ietver 2 galvenās aktivitātes – apmācību kursu ”Radošā līderība” un individuālās konsultācijas par projektu izstrādi, vadību. Aptvertas tādas tēmas, kā līdera prasmju attīstīšana caur sevis iepazīšanu, kopienu vajadzību apzināšana, kā radošā domāšana, ideju ģenerēšana. Savukārt individuālajās konsultācijās bija iespēja vairāk uzzināt par to, kā projektus pareizi izstrādāt, vadīt īstenošanas un plānošanas procesu.

apmacibas radi vidiApmācību kurss ”Radošā līderība”. Šī aktivitāte norisinājās divas dienas – 25. un 26. oktobrī. Apmācību kursa galvenās tēmas bija līdera prasmju attīstīšana caur sevis izzināšanu, savu un savas kopienas vajadzību apzināšana, kā arī komunikācijas un sadarbības prasmju pilnveide, empātija un radošums, kā vienas no izcila līdera īpašībām. Apmācību dalībnieki tika iepazīstināti ar tādiem konceptiem, kā radošā domāšana, ideju ģenerēšana, ķermeņa valoda. Apmācību ietvaros norisinājās arī tāda intriģējoša aktivitāte, kā radošā rakstniecība. Tika organizēti grupu darbi, kuros notika ideju ģenerēšana un plāna izstrāde. 

Interesanti: radās idejas par sabiedrisko transportu grafiku, skolas ikdienas organizāciju, veselīgu ēdienu un veģetāro virtuvi.

individuali radi vidiIndividuālās konsultācijas par projektu izstrādi un vadību. Šīs aktivitātes īstenošanas laikā ikvienam projekta dalībniekam tika piedāvāta iespēja saņemt projektu vadītājas Agatas Babinas konsultāciju.

Interesanti: tikai viena projekta dalībniece apmeklējusi privāto konsultāciju, lai noskaidrotu, kur rast finansējumu viņas dēla studijām Apvienotajā karalistē. 

Organizatori vēsta, ka apmācību kurss tā dalībniekiem palīdzēja kļūt atvērtākiem komunikācijā un sadarbībā ar citiem cilvēkiem. Veidoja izpratni par savām un sabiedrības vajadzībām. Ieguva zināšanas par dažādām radošām domāšanas metodēm, kā arī iepazinās ar to, kā iespējams sevi pilnveidot, kā arī uzzināja, kādas ir īsta līdera īpašības un kā tās attīstīt un būt labākam.

Dalībnieki vēsta:
ka savās darba vietās, kas ir dažādas Liepājas pilsētas institūcijas, sākuši ģenerēt idejas dažādu projektu īstenošanai. Lielākoties dalībnieki atzina, ka apmācības viņiem visvairāk palīdzējušas stimulēt sevi personīgi, atļauties uzdrošināties, apzināties savas patiesās vēlmes un būt drošākiem un tajā pat laikā mierīgākiem komunikācijā ar citiem.

Projekta publikācijas atrodamas arī:
– facebook.com apskatāma apmācību fotogalerija ŠEIT

kopbilde radi vidiapaksai radi vidi


Biedrības ”Radi vidi pats” projekts ”Somatiskā mācīšanās
un radošā pieeja līderisma apmācībā kopienu un sadarbības veidošanai” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.

IesaistiesKurzeme publ logo