2014: Domā un radi, lai dzīvotu labi

Biedrības ”Virbi” projekts ”Domā un radi, lai dzīvotu labi” tika īstenots no 2014. gada 8. augusta līdz 24.novembrim, Talsu novadā – Virbu un Strazdes pagastos, un Kuldīgas novadā – Kuldīgas pilsētā.

kramu tirgus 1Projekta mērķis: veicināt Virbu pagasta iedzīvotāju līdzdalību sava pagasta sociālās un ekonomiskās situācijas uzlabošanā, sniedzot zināšanas par dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējām un attīstot komunikācijas un sadarbības prasmes.

Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes – semināri ”Radošās nedarbnīcas”, kuru ietvaros tika apskatītas tādas tēmas, kā ”citāda domāšana” un ”efektīvas mārketinga tehnoloģijas biznesā un sadzīvē”. Tika organizēts krāmu tirgus kā arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgu, kā arī Virbu pagasta iedzīvotāju forums ”Domā un radi”.

kramu tirgus 3Krāmu tirgus bija sadalīts 3 pasākumos, kuri norisinājās 9.augustā, 13. septembrī un 4.oktobrī. Krāmu tirgus pasākumos varēja piedalīties ikviens interesents – gan pārdevējs, gan pircējs. Ikvienam bija iespēja ko pārdot vai iegādāties, kā arī iesaistīties kopīgās sarunās par to, ko vajadzētu darīt laukos, kādas ieceres dalībniekiem ir individuāli un, ko būtu nepieciešams realizēt pagastam. Krāmu tirgus norisē tika iesaistīti arī bērni, kuri tā laikā varēja apgūt maiņas un tirdzniecības iemaņas, iepazīt naudu un tās vērtību.

Interesanti: tika iesaistīti brīvprātīgie dalībnieki – vietu ierādīšanā  norises kārtības organizēšanā.

Kuldiga 2Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgu notika 20.novembrī, kurā piedalījās 19 dalībnieki. Apmaiņas brauciena laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar mājražotājiem vai mazajiem uzņēmējiem. Dalībnieki viesojās pie LPKS ”Kuldīgas labumi”. Taustāmais iegumums brauciena ietvaros ir izveidotā lapa ”smuk dāvan” www.facebook.com vietnē, kurā apvienojušies Talsu novada mājražotāji un izveidojuši Ziemassvētku dāvanu piedāvājumu.

Vietne pieejama ŠEIT

forums 3Virbu pagasta iedzīvotāju forums ”Domā un radi” norisinājās 24. novembrī. Foruma pirmajā daļā ar prezentācijām par aktualitātēm un tendencēm uzņēmējdarbībā stāstīja Talsu novada attīstības nodaļas vadītāji, Talsu novada fonda pārstāve, kā arī Virbu pamatskolas vadītāja un Pārresoru koordinācijas centra projektu vadītāja. Otrajā daļā dalībnieki sadalījās grupās un diskutēja par pagastā pieejamajiem resursiem un to izmantošanu, kā arī centās rast pārdrošas un netradicionālas idejas.

Interesanti: forumā piedalījās vietējie iedzīvotāji, Talsu novada domes deputāti, Talsu komersantu kluba pārstāvji. 

 

downloadSemināri ”Radošās nedarbnīcas” ietvaros norisinājās 3 semināri – septembrī un novembrī, tos vadīja Vita Brakovska. 

Pirmais seminārs
 notika 11.septembrī par tēmu ”Lai ko Tu domā, domā citādi”. Par to, kā ieraudzīt resursus, kas katram vienam ir pieejami un kā tos efektīvi izmantot. Semināra ietvaros norisinājās arī praktiskais darbs komandās ”no mantu kastes”.

Otrais seminārs norisinājās septembra mēneša beigās – 25.datumā par sociālo uzņēmējdarbību. Tika minēti dažādi veiksmīgie piemēri un tika īstenots arī praktiskais darbs komandās ”biznesa ideju radīšana”.

Trešais seminārs
 norisinājās 21.noembrī par tēmu ”Efektīvas mārketinga tehnoloģijas sadzīvē un biznesā”. Par to kā ar pavisam mazu vau nelielu budžetu veidot mārketinga aktivitātes un kā izmantot digitālās tehnoloģijas.

Interesanti: pēc semināra kopīgi tika izvērtēta biedrības VIRBI un Virbu pamatskolas skolas padomes radītā ideja par Reģionāla permakultūras centra attīstību Jaunpagastā. Izveidota projekta plāna struktūra un galvenie virzieni, kā arī panākta vienošanās par tālāku sadarbību ar biedrību ” ZINIS”.

Organizatori vēsta, ka projekta ietvaros ir noskaidrotas pagasta iedzīvotāju iespējas un vēlmes savas dzīves uzlabošanai. Dalībnieku atsauksmes par semināriem un krāmu tirgu bijušas sekojošas ”Arī ārpus pilsētām var notikt interesanti un radoši pasākumi un tādi IR vajadzīgi”, šādi – vietējie, novada un pārnovadu ļaudis.

Projekta publikācijas atrodamas arī:
-www.draugiem.lv ŠEIT
-www.kurzemesnvo.lv atrodams semināru publikācija ŠEIT
– www.talsitourism.lv atrodama informācija par krāmu tirgu ŠEIT
-www.zinis.lv ŠEIT

bilde logo virbi

Biedrības ”Virbi” projekts ” Domā un radi, lai dzīvotu labi” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo