2014: Viss ir tavās rokās

Biedrības ”Piektdienis” projekts ”Viss ir tavās rokās” tika īstenots no 2014. gada 23. septembra līdz 2014. gada 7. novembrim, Kuldīgā.
DSC02490Projekta mērķis: Jauniešu vajadzību izvērtēt ,sākt apzināt savu dzīves pamatvērtību sistēmu.

Projekta ietvaros norisinājās 3 galvenās aktivitātes jeb 3 semināru nodarbības. Semināros tika runāts par tādām tēmām, kā ”pienākums”, ”atbildība”, tika apspriestas tēmas par karjeras veidošanu, runāts arī par piederību un godprātību. Seminārus vadīja profesionāli un kompetenti lektori. Semināros piedalījās 107 jaunieši- Kuldīgas vidusskolu 10. klašu audzēkņi.

DSC02527
Pirmais seminārs,
kas norisinājās 23. septembrī, jauniešiem par tēmu ”pienākums un atbildība” notika Viļa Brūvera pavadībā. Šajā seminārā tika runāts par līdzdalību, tās veidiem un būtību, kā par galveno elementu pienākumu un atbildības veidošanā, kā arī semināra sākuma posmā, tika organizētas iepazīšanās un grupas veidošanas aktivitātes.

Interesanti: seminārs norisinājās 5 stundas

DSC02504

Otrais seminārs, kas notika 17.oktobrī, norisinājās Karjeras nedēļas ietvaros, Elzas Muraševas pavadībā. Seminārs norisinājās par tēmu ”Manas iespējas mērķtiecīgai karjeras veidošanai”. Semināra laikā tika organizēti grupu darbi, lomu spēles,  kā arī jauniešiem bija iespēja aizpildīt dažāda veida testus, lai saprastu pareizāk savas iespējas, iespējamās karjeras virzienu, kā arī apzinātos savas stiprās un vājās puses. Semināra laikā norisinājās arī diskusijas.

Interesanti: seminārs ilga 4 stundas


DSC02730Trešā semināra,
kas norisinājās 7. novembrī, vadības stafeti atkal pārņēma lektors Vilis Brūveris, kurš šī semināra ietvaros runāja par tēmu ”Piederība un godprātība”. Semināra laikā tika organizētas lomu spēles, veidoti mini projekti, kā arī, protams, notika nodarību izvērtējums, kā viss ir izdevies, ko jaunieši ir iemācījušies un, kas, viņuprāt, mainīsies pēc šī semināru cikla.

Interesanti: pēdējais seminārs ilga 5 stundas

Organizatori vēsta, ka projekta laikā un tā īstenošanas rezultātā jaunieši ir ieguvuši jaunas zināšanas, prasmes, iemaņas, izvērtējuši savu un citu cilvēku rīcību, veicinājis sapratni, kā arī veicinājis apziņu un izpratni par atbildības uzņemšanos.

Dalībnieki vēsta, ka patikuši reālie pieredžu stāsti no citu jauniešu dzīvēm, daži jaunieši ieviesuši izmaiņas savu prioritāšu skalā, citiem paticis lektoru pasniegšanas veids, citi jaunieši projekta laikā ieguvuši jaunus draugus un aizdomājušies par nākotni, cits sācis radošāk domāt.

Projekta publikācijas atrodamas arī:
-vpg.kuldiga.lv ŠEIT

Biedrības ”Piektdienis” projekts ”Viss ir tavās rokās” tika īstenots ar LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstu.
IesaistiesKurzeme publ logo