2017: 3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

Liepājas poļu biedrība „VANDA” šogad projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros organizēja nu jau trešo Tautu draudzības ugunskuru Liepājā, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku! Pasākums notika 16.09.2017. Liepājas koncertdārzā „Pūt, Vējiņi!”  un tā ietvaros kopīgam koncertam pulcējās seši Liepājas lielāko mazākumtautību radošie kolektīvi un to pieaicinātie pieci latviešu mākslinieciskie kolektīvi no dažādām Latvijas vietām.

3.Tautu draudzības ugunskurs Liepājā

Uz koncerta un ugunskura norises vietu dalībnieki ieradās kopīgā gājienā, parādot sevi un savu dažādību liepājniekiem un pasākuma apmeklētājiem. Pasākumā sākumā visu biedrības vadītāji tikās pie vēl neiedegtā ugunskura, to aizdedzinot ar lāpām un tādējādi atklājot koncertu. Koncerta laikā katrs kolektīvs izpildīja dziesmas savas tautas valodā, savukārt noslēgumā visi dalībnieki kopīgi nodziedāja Liepājas himnu „Pilsētā, kurā piedzimst vējš”, izpildot pa vienam pantiņam savas tautas valodā.

Šī skaistā tradīcija – Liepājas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu satikšanās pie kopīga ugunskura – aizsākās 2015.gadā, kad Liepājas baltkrievu kopiena „MARA” un Liepājas poļu biedrībai ”VANDA”, piedaloties Kurzemes NVO atbalsta centra mācībās par projektu rakstību mazākumtautībām, radās ideja – organizēt  skaistu un vienojošu pasākumu visām Liepājas mazākumtautību organizācijām un caur kultūru, dziesmu veicināt visu liepājnieku saliedētību, starpkultūru dialogu.

Projektu konkursu „Iesaisties Kurzemē!” finansē Latvijas Republikas Kultūras ministrija no valsts budžeta līdzekļiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā.

KM KNVOAC