2017: Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā

AlternativasAr prieku darām zināmu, ka Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” izstrādātais projekts „Skatuves mākslas prasmju attīstība romu mākslinieciskajā darbībā”, kurš tiks finansēts no LR Kultūras ministrijas un atbalsta „Kurzemes NVO atbalsta centrs”, ir apstiprināts un tiks realizēts Sabilē un Liepājā no 2017. gada 1. marta līdz 1. decembrim.

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot romu jaunatnes radošo darbību skatuves mākslā, veicināt skatuvisko pieredzi un radīt iespēju apliecināt savas mākslinieciskās spējas kultūrvides veidošanā Sabiles pilsētā un Latvijā kopumā.

Projekta galvenās aktivitātes būs virzīta uz romu jauniešu radošo darbību, izaugsmi un attīstību skatuves mākslā “Romu jaunatnes skatuves mākslas radošā meistarklase” profesionālo pasniedzēju un meistarklašu romu asistentu vadībā romu dejā un mūzikā, kā arī mazākumtautību NVO labo prakšu iepazīšana  ar starpkultūras noslēguma prezentācijas pasākumu “Romu un cittautu nacionālā virtuve” Liepājā un Romu kultūras festivāls „Urdenoro” organizēšana ar programmu “Me roma” jeb “Mēs čigāni” Sabilē.

Projektā plānotie galvenie rezultāti: izveidota vietējā romu mākslinieciskā grupa caur “Romu jaunatnes skatuves mākslas radošā meistarklase” aktivitāti, veicināta sadarbība ar mazākumtautību NVO un romu mākslinieciskiem kolektīviem/grupām vietējā, reģionālā līmenī, un Latvijā kopumā. Paaugstināta vietējo romu jauniešu pašnovērtējums, rosināta viņu aktīvā līdzdalība sabiedriskajās aktivitātēs. Organizēta starp romu un citu mazākumtautību NVO labo prakšu apmaiņas vizīte un sadraudzība ar noslēguma prezentācijas pasākumu  “Romu un cittautu nacionālā virtuve” Liepājā,  un ikgadējais romu kultūras festivāls “Urdenoro” Sabilē ar programmu “Me roma” jeb “Mēs čigāni”.

Projekta vadītājs: Bc. paed. Kaspars Arhipovs, Sabiedrības integrācijas biedrība “Alternativas”
Projekta koordinatore: Signe Lapiņa, Sabiedrības integrācijas biedrība “Alternativas”
Projekta sadarbības partneris: Sabiles pilsētas kultūras nams

 

Projekts tiek īstenots projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros, kuru finansē LR Kultūras ministrija un administrē „Kurzemes NVO atbalsta centrs”.

KM KNVOAC