2017: Tagadne.Pagātne.Nākotne

IMG 3687Saldus novada Ezerē 1929. gadā ir dibināts pirmais Latvijas mazpulks un 1932.gadā iestādīts ābeļdārzs. Mūsdienās ābeļdārzs jau bija gājis bojā, teritorijai aizaugot un esot pilnai ar nokaltušo/nozāģēto ābeļu celmiem. Lai teritorija neaizaugtu un nekļūtu par vienkārši lauksaimniecības zemi, bet paliktu par Latvijas pirmā mazpulka godināšanas vietu, biedrība “Mūsu ligzda” projekta “Tagadne.Pagātne.Nākotne” ietvaros sakārtoja un izveidoja dendroloģisko stādījumu. Ainavu arhitekte izstrādāja teritorijas stādījumu plānu, tika labiekārtota zemsedze un izveidots stādījums no 68 dažādu lapu kokiem un ziedošiem krūmiem. Turklāt ideja par Ezeri un bijušo ābeļdārzu iepatikās arī LR Iekšlietu ministrijai un LV100 gades birojam, sakārtotajai teritorijai kļūstot par pamatu vietai, kur iestādīt četrus no Latvijas simtgades ozoliem akcijas „Apskauj Latviju” ietvaros 2017.g. 4. maijā Ezerē.

100gade 4-664x417

Kā teic projekta vadītāja Raina Boguža “Ir padarīts skaists un darbietilpīgs darbs. Darbs ar pievienoto vērtību ilgtermiņā. Ir jauni plāni un risinājumu meklējumi šī stādījuma pilnveidošanai. Esam raduši iespēju nākamgad izveidot bruģētu gājēju celiņu gar stādījuma malu. Noteikti meklēsim risinājumu lielo koku sakopšanai, piemiņas plāksnes uzstādīšanai.
Projekta mērķi ir sasniegti, bet mums ir, kur tiekties, lai viss būtu padarīts 100% atbilstoši vēlamajam un 2018. gada rudenī Mazpulku atjaunotais stādījums tiktu iesvētīts un atklāts vienlaicīgi ar Mazpulku piemiņas plāksni.”

Projekts tika īstenots projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” atbalstāmajā darbības jomā “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas LV100”