Līderu akadēmija Kurzemē

Oktobra mēnesī, 4 Kurzemes vietās – Liepājā, Saldū, Talsos un Zemītē norisinājās apmācību cikls Līderu akadēmija. Šo mācību laikā dalībnieki piedalījās dažādās nodarbībās, kur ieguva jaunas zināšanas, bet noslēgumā visi kopā realizēja kādu pašu izvēlētu pilsonisku iniciatīvu.

Kopā piedalījās 71 dalībnieks, tika pārstāvētas 62 dažādas nevaldības organizācijas, realizētas 4 dažādas pilsoniskās iniciatīvas, iegūtas jaunas zināšanas, iepazīti jauni cilvēki, jauna pieredze. Vēl un vēl varētu turpināt uzskaitīt faktus par notikušo, bet šoreiz ieskatīsimies paveiktajā.

Skatoties uz visām realizētajām iniciatīvām, tās tiešām bija dažādas. Liepājā tika organizēts pasākums “NVO tīklo Liepājā”, kur satikās Liepājas pilsētas un tuvāko novadu organizācijas, lai savstarpēji iepazītos un, iespējams, veidotu sadarbību. Bet ar šo pasākumu viss neapstājās, tiks izveidota arī Facebook lapa, kur tīkloties aicināts ikviens Liepājas reģiona NVO, un tika lemts, ka šādi pasākumi noteikti ir jāatkārto.

Saldus pusē dalībnieki lēma par talkas “Zelta lāpsta” norisi. Šī pasākuma mērķis bija savstarpēji iepazīstināt jaunā Saldus novada (pēc administratīvi teritoriālās reformas) pagastu aktīvistus. Uz talku ieradās pārstāvji no katra pagasta, un kopējiem spēkiem stādīja kociņus, sakopa apkārtni, bet pēc labā darba ēda gardu zupu, lai sasildītos drēgnajā laikā, kā arī piedalījās kopējā diskusijā, bet noslēgumā tika izlozēta “zelta lāpsta”, kura aizceļoja uz Vadaksti, lai nākošgad tur realizētu šādu iniciatīvu.

Talsos dalībniekiem, apvienojoties ar Talsu mākslas skolas audzēkņiem, radīja DipDap trasi mazajiem Talsu novada iedzīvotājiem. Šo kopdarbu visi var apskatīt uz izmēģināt Talsu skeitparkā. Līderu akadēmijas dalībnieki izveidojas trasi, uzzīmēja to, bet mākslas skolas audzēkņi to izrotāja ar Minioniem, kas visnotaļ ir iecienīti multeņu varoņi bērnu vidū.

Bet Zemītē tika izveidota galda spēle – puzle, kuras mērķis ir motivēt spēlētājus pievērst uzmanību lokālpatriotiskām vērtībām – sava novada ģeogrāfijai, dižam novadniekam – personībai Kārlim Mīlenbaham un viņa diženajam ieguldījumam latviešu valodas attīstībā. Spēle izprovocē dalībniekus atcerēties, iepazīt un novērtēt vietējās un nacionālās vērtības, stiprinot nacionālo pašapziņu un piederības sajūtu, kas, savukārt, veicina pilsonisko aktivitāti.

Paldies par sadarbību Līderu akadēmijas tapšanā Kandavas novada iespēju fondam un biedrībām “Liepājas Poļu biedrība VANDA”, “Miera māja” un “Gaišo domu platforma”.

Paldies par dalīšanos zināšanas un enerģijas pilnajām lekcijām Evijai Van Der Beek, Santai Krastiņai, Ilzei Jēčei, Maijai Jankovskai un Reinim Ziļevam.

Un, protams, paldies dalībniekiem par dalību šajā apmācību ciklā, un enerģisko iesaistīšanos iniciatīvu realizēšanā. Ceram arī nākotnē tikties mūsu pasākumos.

Līderu akadēmijas norisi Saldū, Liepājā un Zemītē finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds un Kultūras ministrija no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Līderu akadēmijas norisi Talsos finansiāli atbalsta Kultūras ministrija no piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem (līdzdarbības līgums Nr. 2.5.-8-15).