Akcijā “Sasildies! Demokrātijas kafejnīca nāk ciemos” Kurzemes iedzīvotāji runāja par savu ikdienu un iespējām

Lai aicinātu cilvēkus uz diskusiju par pilsonisko līdzdalību, ar akciju “Sasildies! Demokrātijas kafejnīca nāk ciemos”, biedrība “Kurzemes NVO centrs” 26. novembrī viesojās Saldū un Kuldīgā un 27. novembrī Talsos un Ventspilī.

Izbraukuma akcijā iedzīvotāji tika cienāti ar tēju un aicināti uz sarunu par dažādiem pilsoniskiem un sabiedriskiem jautājumiem. Akcijas mērķis bija veidot publisku diskusiju un viedokļu apmaiņu brīvā formātā. Tika uzdoti aptuveni 12 jautājumi, piemēram, vai esi kādreiz piedalījies publiska jautājuma apspriešanā vai ziedojis līdzekļus, vai veicis brīvprātīgo darbu. Atbildes tika apkopotas, atzīmējot tās uz īpaši izveidotām planšetēm, kā rezultātā ikviens nākamais sarunu partneris varēja uzzināt iepriekšējo akcijas dalībnieku pausto.  Visbiežāk ar pozitīvo “jā” akcijas dalībnieki atzīmēja jautājumus “Vai esi kādreiz ziedojis laiku vai līdzekļus?” un “Palīdzējis kaimiņam vai paziņam pretī neko neprasot”. Tāpat daudz viedokļu dalībnieki izteica par savu pilsētu. Kā atzīmēja kāds kungs pirmspensijas vecumā Ventspilī: “Mums, savas pilsētas iedzīvotājiem, nodokļu maksātājiem, svarīgākais nav aizpūst no ielām katru pēdējo rudens lapu. Mēs gribētu, lai vairāk domā par mums – iedzīvotājiem”.  Jāatzīmē, ka visaktīvākie viedokļu izteicēji bija Saldū un Kuldīgā, savukārt par politiskiem jautājumiem vislabprātāk izteicās Ventspils iedzīvotāji.

Biedrība “Kurzemes NVO centrs” jau vairāk kā 20 gadus darbojas ar mērķi veicināt Kurzemes iedzīvotāju pilsoniskās kompetences un līdzdalību valstiskos procesos. Šī gada 8. augustā Kuldīgā notika jau otrā “Kurzemes NVO centra” organizētā “Demokrātijas kafejnīca” – pasākums ar mērķi radīt brīvu telpu sarunām, kurā satikties savstarpēji nepazīstamiem cilvēkiem, lai runātu par sabiedrībā aktuālām tēmām. Šī akcija ir kā turpinājums Kurzemes reģionā, lai dotu iespēju cilvēkiem sarunāties par pilsoniski svarīgām tēmām.

Akciju īstenoja biedrība „Kurzemes NVO centrs” no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem pamatojoties uz līdzdarbības līgumu Nr. 2.5.-8-15.