Kurzemes NVO atbalsta centrs piedalās starptautiskā konferencē par trešās paaudzes (50+) izglītību kā sociālu instrumentu

P3AE mfinal conference

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa 12.-13. jūnijā Ļubļanā, Slovēnijā, piedalījās starptautiskā konferencē un pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes izglītību kā sociālu instrumentu, kas tika organizēta Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) veicināšana” ietvaros.

Konferenci “IS THIRD AGE EDUCATION IN AGEING SOCIETY SOCIALLY ENAGAGED?” organizēja projekta Slovēnijas partneris – biedrība “Slovēnijas Trešās paaudzes universitāte” un tajā ar pieredzēm par savu organizāciju darbu vecāku studentu izglītībā dalījās apmācītāji no Horvātijas, Lietuvas, Slovēnijas un Spānijas. Konferences laikā dalībnieki iesaistījās arī darba grupās, diskutējot par vecāku cilvēku vajadzībām mūsdienās un izglītības nozīmi viņu dzīves saturīgā piepildījumā un sociālā iekļaušanā. 

Lai arī daudzviet pasaulē ir zināma un aktīvi praktizēta vecāku cilvēku (50+) izglītības pieeja, ko apzīmē ar angļu valodas terminu “Education of the Third Age” jeb “Trešās paaudzes (50+) izglītība”, un tiek veidotas pat veselas izglītības kustības – Trešās paaudzes universitātes, Latvijā mērķtiecīga darbība šādā formātā nenotiek. Pasaules praksē “Trešās paaudzes universitātes” dibina gan nevalstiskas organizācijas, gan kā atsevišķu darbības virzienu attīsta formālās izglītības iestādes (augstskolas, izglītības centri. u.tml). Vairāk par Trešās paaudzes universitātes kustību var lasīt https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_the_Third_Age

Latvijā vecāku cilvēku (50+) izglītība, kas visvairāk būtu pietuvināta Trešās paaudzes izglītības struktūrai, pamatā notiek senioru biedrībās to tematiskās interešu grupās, kuru darbības struktūra un organizatoriskais ietvars tomēr ir atšķirīgs no šīs kustības pamatprincipiem.  Tāpat senioru izglītības aktivitātes atsevišķu projektu un iniciatīvu veidā organizē citas organizācijas, piemēram, Lattelekom programma Pieslēdzies Latvija, atsevišķu banku organizētas apmācības par internetbankas lietošanu vai dažādi nevalstisko organizāciju projekti senioru iekļaušanai, izglītības veicināšanai, u.tml. Par vieniem no pirmajiem celmlaužiem Latvijā Trešās paaudzes universitātes pieejas īstenošanā var uzskatīt biedrību – sociālās attīstības aģnetūru “Pieci airi”, kuri Krāslavā organizē senioru skolu. 

Lai popularizētu Trešās paaudzes izglītību arī Latvijā, biznesa konsultāciju un mācību centrs Latconsul, sadarbībā ar trešās paaudzes izglītības jomā pieredzes bagāto Slovēnijas organizāciju “Slovēnijas Trešās paaudzes universitāte” , Spānijā bāzēto izglītības centru DomSpain un Krētingas rajona izglītības centru, kurā jau daudzus gadus darbojas Trešās paaudzes universitāte, kā arī Kurzemes NVO atbalstu centru no 2016 līdz 2018.gadam īstenoja Erasmus+ projektu “Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana”. Tā ietvaros ir izstrādāts trešās paaudzes (50+) izglītotāju konceptuālais ceļvedis-rokasgrāmata, kas ir domāta kā noderīgs resurss un sniedz norādījumus un iedvesmu pedagogiem, kas iesaistās vecāka gadagājuma pieaugušo izglītībā. Tāpat nozīmīgs projekta rezultāts ir izstrādātā vietne www.p3ae.eu, kurā var apgūt 4 online kursus, kas piemēroti 50+ studentiem. Vairāk par projektu var lasīt šeit.