Ar diskusiju par Trešās paaudzes izglītību Kuldīgā, noslēdzas Erasmus+ projekts

5.jūnijā Kuldīgā Kurzemes NVO atbalsta centra organizētajā pieredzes apmaiņā par trešās paaudzes (50+) iedzīvotāju izglītības metodēm un diskusiju par iespējām Kuldīgas novadā attīstīt izglītības pieeju, kas pasaulē zināma kā “University of the Third Age”  jeb “Trešās paaudzes (50+) universitāte”, tikās ap 25 ieinteresēto pārstāvju – gan aktīvie seniori, pārstāvot pensionāru biedrību “Rumbiņa” un Senioru padomi, gan arī pašvaldības vadošie speciālisti izglītības jomā, vadības pārstāvji un citi interesenti.

Erasmus+ noslēgums Kuldīgā 2018

Tikšanās tika organizēta kā Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” jeb “Promoting Third Age Education” noslēguma pasākums Kuldīgā, kura laikā klātesošie tika iepazīstināti gan ar projekta mērķiem, uzdevumiem un sasniegtajiem rezultātiem, gan arī uzklausīta Krāslavas Senioru skolas pieredze un aktīvi diskutēts par šādas skolas izveides nosacījumiem Kuldīgā. Kopējais secinājums – Kuldīgā šādai Senioru skolai jeb Universitātei ir visi nepieciešamie pamatresursi – telpas un aprīkojums, kur darboties; lektori, ar kuriem sadarboties un mērķauditorija – cilvēki, kuriem tas būtu saistoši. Trūkst tikai koordinatora, visu savienotāja un kūrētāja. No vienas puses ir ļoti labi, ka ārējie nosacījumi ir tik atbalstoši, no otras puses ir liels izaicinājums piesaistīt aktīvu cilvēku, kurš uz brīvprātības principiem vien šo kustību varētu iedzīvināt praksē.

Pasākums tika organizēts Erasmus+ projekta “Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana” jeb “Promoting Third Age Education” ietvaros, kurā Kurzemes NVO atbalsta centrs ir viens no 4 valstu partneriem.Projekta mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru izglītību. Projekta ietvaros tika pētīta 50+ izglītības iespējas visās dalībvalstīs, izstrādāta metodoloģija 50+ izglītotājiem, kas tika testēta pilotnodarbībās visās partnervasltīs, kā arī izstrādāti 4 online kursi, kuri pieejami projekta ietvaros izstrādātajā mājas lapā www.p3ae.eu.

 //Mūsdienās cilvēkus, atkarībā no vecuma, var iedalīt 3 paaudzēs: pirmā paaudze – līdz 30 gadiem, otrā paaudze – 30-50 gadiem, bet trešā – no 50 gadiem jeb 50+.