Projekta partneru otrā klātienes tikšanās

No 3.-4. aprīlim Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāves Inese Siliņa, Santa Birzniece un Elīna Immere piedalījās Erasmus+ projekta “Promoting the 3-Age Education” partneru tikšanās Spānijā, Reus pilsētā. Vairāk par projektu, tā mērķi un uzdevumiem lasi šeit.

2meeting 02

Projekta partneru otro tikšanos organizēja projekta partneri DomSpain, darba kārtībā iekļaujot ne tikai projekta progresa pārrunāšanu, tālāko darbu plānošanu, bet arī dodot iespēju iepazīt mūžizglītības aktivitātes Reusā. Visi tikšanās dalībnieki varēja izvēlēties kādu no DomSpain piedāvātajiem mūžizglītības kursiem, kurus apmeklēt un pieredzēt, kā tiek vadīts darbs ar senioriem izglītības jomā. Tāpat ar mums tikās Reus vietējā laikraksta žurnālisti, iztaujājot par darbu ar senioriem mūžizglītības jomā mūsu mītnes valstīs.

2meeting 03
Santa Birzniece (vidū) un Inese Siliņa (pirmā no labās) tiekoties ar Reus žurnālistiem

Tāpat DomSpain visiem partneriem bija noorganizējis tikšanos ar Reus pilsētas pašvaldības pārstāvjiem, tai skaitā izglītības jomas vadošajiem darbiniekiem. Reus pašvaldības sēžu zālē visi partneru tikšanās dalībnieki saņēma sertifikātus par apmeklēto partneru tikšanos un uzņēma kopbildi.

2meeting 04