Partneru pirmā tikšanā Rīgā!

Kurzemes NVO atbalsta centrs uzsācis darbu Erasmus+ Stratēģiskās partnerības programmas projekta “Promoting the 3-Age Education” īstenošanā, kopīgi ar partneriem no Latvijas, Lietuvas, Slovēnijas un Spānijas. Projekts ilgs līdz 2018. gada 31. augustam un tā mērķis ir palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību. 

16.-17.decembrī Rīgā notika pirmā visu iesaistīto partneru tikšanās, lai parakstītu partnerības līgumu, pārrunātu projekta  galvenos uzdevumus, sasniedzamos rezultātus un darbu sadalījumu. Projekta vadošais partneris ir SIA “Latconsul” no Latvijas un iesaistītie partneri – Kretinga Teacher Education centre (LT), Slovenian Third Age University (SL), DomSpain (ES), Kurzemes NVO atbalsta centrs (LV). Projekta ietvaros paredzēts:

  1. izstrādāt salīdzinošo novērtējuma ziņojumu par situāciju partnervalstīs senioru izglītības jomā.
  2. izstrādāt metodoloģiju darbam ar pieaugušajiem pirmspensijas un pensijas vecumā 3 līmeņos.
  3. izstrādāt Interneta vietnes platformu www.p3aeu.eu ar vismaz 4 tiešsaistes kursiem, kas īpaši veidoti pirmspensijas vecuma un pensijas vecuma personu uztevrei un kuru apguvi varētu kombinēt ar klātienes apmācībām.

 

 1meeting 01

1meeting 02