Pamatinformācija par projektu

P3AE Logo ansamblis

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansēts projekts
Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana
j
eb
Promoting Third Age Education (P3AE)
līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712

Projekta mērķis: Palielināt senioru dzīves labklājību un kvalitāti, izprotot viņu vajadzības, radot apmācības iespējas un veicinot senioru pieaugušo izglītību.
Mērķa grupa:  50+ pieaugušie, kuri nav aktīvi darba tirgus dalībnieki un nav iesaistīti mūžizglītības aktivitātēs
Projekta īstenošanas periods: 01.09.2016. – 31.08.2018.
Projekta mājas lapa:www.p3ae.eu

Projekta īstenotāji:

  • Vadošais partneris: SIA “LatConsul” (LV). Projekta vadītāja Marija Plotniece, tel. 29966535, marija@latconsul.lv
  • Iesaistītie partneri:  Kretinga Teacher Education centre (LT), Slovenian Third Age University (SL), DomSpain (ES), Kurzemes NVO atbalsta centrs (LV)

Projekta vadītāja Kurzemes NVO atbalsta centrā: Inese Siliņa, tel. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv

Projekta uzdevumi:

  1. Salīdzināt situāciju partnervalstīs senioru izglītības jomā;
  2. Izstrādāt metodoloģiju Trešās paaudzes izglītībai* (Third Age Education)
  3. Izstrādāt Interneta vietnes apmācību platformu senioriem, lai nodrošinātu apmācību kursu pieejamību izglītotājiem un studentiem-senioriem.
  4. Izglītot senioru izglītības jomā strādājošos apmācītājus (pedagogus, lektorus, u.c.);
  5. Veicināt un izplatīt vecāka gadagājuma pieaugušo izglītības jēdzienu un metodoloģiju jeb tā saukto Trešās paaudzes izglītību 

Galvenās aktivitātesSalīdzinošā novērtējuma sagatavošana; starptautiskas apmācības pieaugušo izglītotājiem (1 pasākums), seši informācijas tālākonodošanas pasākumi (5 valsts mēroga un 1 starptautisks) un citi izplatīšanas pasākumi; apmācību metodikas un 4 e-kursu testēšana (5 testēšanas pasākumi), 5 projektu partneru sanāksmes.

Projekta rezultāti:

  1. Salīdzinošā novērtējuma ziņojums par situāciju partnervalstīs senioru izglītības jomā.
  2. Metodoloģija 3 zināšanu līmeņos.
  3. Interneta vietnes platforma ar vismaz 4 tiešsaistes kursiem, kuru apguve tiek kombinēta ar klātienes apmācībām.

Projekta īstenošanas pamatojums: 
Mūsdienu iedzīvotāju novecošana ir globāla tendence un izaicinājums. Iedzīvotāju novecošana notiek gandrīz visās pasaules valstīs. Šis process noved pie relatīvā bērnu skaita samazināšanos un cilvēku skaita palielināšanos galvenajā darba vecumā un vecāka gadagājuma cilvēku vidū. Statistika liecina, ka vecāka gadagājuma cilvēki bieži neizmnato mūžizglītības iespējas, lai gan mūžizglītība ir viens no galvenajiem veiksmīgas novecošanās faktoriem un palīdz senioru labklājībai vēlākā dzīvē, veicinot viņu sociālo integrāciju, interešu izglītību un interesi par dzīvi. Jo cilvēks ir vecāks, jo mazāk piedalās dažādās izglītības aktivitātēs. Tomēr līdzdalība mūžizglītībā var uzlabot senioru labklājību un dzīves kvalitāti.