Projekts: Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana

P3AE Logo ansamblis

Eiropas Savienības līdzfinansēts projekts
“Trešās paaudzes (50+) izglītības veicināšana”
Promoting Third Age Education (P3AE)
līguma nr. 2016-1-LV01-KA204-022712
Pamatinformācija par projektu