„Educate the educators” – mācības pasniedzējiem

Erasmus+ projekta „Promoting Third Age Education” (P3AE) ietvaros no 23.septembra līdz 27.septembrim Slovēnijā, Ļubļanā, Slovēnijas Trešās paaudzes Universitāte  („Slovenian Third Age University”) organizēja apmācību ciklu pieaugušo izglītotājiem no partnervalstīm par projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju „Conceptual guidelines for educators enganging in older adult educations”.

DSC 0047

Lai paplašinātu Latvijas mūžizglītībā strādājošo zināšanas, Kurzemes NVO atbalsta centrs dalību apmācībās koordinēja Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles direktori Rutu Karloviču un bijušās RPIVAS rektori Dainu Voitu, kas jau iepriekš aktīvi strādājušas trešās paaudzes izglītības jomā, kā arī lektori Edīti Irbi. Kā brīvprātīgais klausītājs dalībnieku vidum pievienojās arī Kurzemes NVO atbalsta centra projekta koordinatore, Linda Blīgzna.

Metodoloģijas apmācības notika apvienojot teorētisko ar praktisko metodoloģijas pielietošanu, kur teorētiskajā daļā tika stāstīts,  kādās grupās iedalās seniori,  organizēt mācību ciklus senioriem un kādi kursu veidus piedāvāt, cik lielas veidot mācību grupas un cik bieži vēlams tām tikties. Praktiskajā daļā tika dota iespēja piedalīties Slovēnijas Trešās paaudzes Universitātes nodarbībās, lai redzētu, kā klātienē tiek strādāts ar senioru grupām.