KM_NVOc

2018.gada projektu konkursā “Iesaisties Kurzemē!” saņemti 40 projektu pieteikumi no 11 Kurzemes novadiem un pilsētām. Visvairāk projektu pieteikumu tika saņemti no Talsu novada (10 projekti) un Liepājas pilsētas (7projekti). 

Apstiprināti 18 projekti 9Kurzemes pašvaldībās: Brocēnu, Kuldīgas, Priekules, Saldus, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājā un Ventspilī. Pilnu informāciju par apstiprinātajiem projektiem un par to ietvaros paveiktajiem galvenajiem darbiem lasiet ŠEIT.

Apstiprinātie projekti:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas - saņemti 23 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 7 projekti

 1. Biedrība "POPES MUIŽA" -  projekts “Popes muižas dzimtļaužu konference”
 2. Biedrība “Kursas raksti” -  projekts „Jautā, pirms balso!"
 3. Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Kuldīgas reģionālā struktūrvienība -  projekts „Piederam Latvijai"
 4. Biedrība “Samarietis” -  projekts "Ģimeņu ieguldījums Latvijai – Puzes pagastā"
 5. Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” - "Kurzemes un Latgales kultūrtelpas mijiedarbības atspoguļojums vēsturiski teatrālajā uzvedumā "Apsolītā zeme Kurzemē""
 6. Internacionāli un Sabiedriski Aktīvo - Arboristu, Koku kopēju biedrība -  projekts „"Mosties, Celies, Strādā!" - dendroloģiskā parka saglabāšana nākamajām paaudzēm Valdemārpils "Dižozoli"”
 7. Biedrība “Priekules veloklubs” -  projekts „Patriotiskais skrējiens “Izgaismo un iepazīsti Priekules novadu””

Starpkultūru dialogs - saņemti 10 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 6 projekti

 1. Biedrība "Mantinieki" -  "Kurzemes starpkultūru festivāls 2018"
 2. Sadraudzības biedrība "Tilts" -  "Nesiet Jeruzālemei miera sveicienu"
 3. Biedrība "House of Houpe" - projekts ”Kreativitāte Karostā (Creativity in Karosta)”
 4. Biedrība "GORAĻ" -  projekts "Ebreju pasakas Sabilē”
 5. Biedrība "Liepājas ukraiņu kopiena "Svitanok"" - projekts "Ukraiņu kultūras diena Liepājā 2018 (veltīta Kijevas Krievzemes kristīšanas 1030. gadam un Ukrainas Tautas Republikas neatkarības izsludināšanas simtgadei)"
 6. Biedrība "Liepājas baltkrievu kopiena "MARA"" - projekts "Kartupeļu festivāls"

Mazākumtautību NVO atbalsts - saņemti 7 pieteikumi, no kuriem apstiprināti 5 projekti

 1. Sabiedrības integrācijas centrs "Alternativas" - projekts "Kultūra mūs vieno!"
 2. Biedrība "Živica" - projekts "Dāvini prieku sev un citiem"
 3. Ventspils vācu kultūras biedrība - projekts "Tautas tērpu iegāde Ventspils vācu kultūras biedrības ansamblim „Windau”"
 4. Liepājas multinacionālais kultūras centrs "Unisons" - projekts "Zābaciņi, zābaciņi lūdz  lai dziedam, dejojam!"
 5. Liepājas Poļu biedrība "VANDA" - projekts "Poļi savai pilsētai Liepājai vēsturē un šodien"
Atkārtots aicinājums iesniegt projektu pieteikumus starpkultūru sadarbību veicinošu pasākumu norisei Kurzemei

Atkārtots aicinājums iesniegt projektu pieteikumus starpkultūru sadarbību veicinošu pasākumu norisei Kurzemei

Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina atkārtoti iesniegt projektu pieteikumus starpkultūru dialoga un sadarbību veicinošu pasākumu norisei Kurzemē. Vienam projektam piešķiramais finansējums ir no 400EUR-1000EUR! Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 7. septembrim. Projektu īstenošanas periods ir 21.09.2015. – 24.01.2016. Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai! 

“Iesaisties Kurzemē!” 2015.gada rezultāti

“Iesaisties Kurzemē!” 2015.gada rezultāti

Ir noslēgusies 2015.gada projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” projektu vērtēšana „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, „Starpkultūru dialoga veicināšana” un „Romu kopienas integrācija un līdzdalība” jomas. Kopumā  saņemti 24 projekti, no kuriem apstiprināti 16. 7 projektu pieteikumi tika saņemti starpkultūru dialoga jomā, no kuriem apstiprināti 5 projekti. 16 projektu pieteikumi tika saņemti pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā, no kuriem apstiprināti 10 projekti.…

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti

Ir noslēgusies 2015.gada projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” projektu vērtēšana mazākumtautību atbalsta jomā, kā arī atkārtoti izsludinātajā starpkultūru dialoga jomā. Kopumā tika saņemti 16 projektu pieteikumi par kopējo summu 23 118,12EUR: 10 projektu pieteikumi tika saņemti starpkultūru dialoga jomā, no kuriem apstiprināti 4 projekti. 6 projektu pieteikumi tika saņemti mazākumtautību NVO atbalsta jomā, no kuriem apstiprināti 3 projekti.

Izsludinām 2015.gada projektu konkursu “Atbalsts Kurzemes mazākumtautībām”

Izsludinām 2015.gada projektu konkursu “Atbalsts Kurzemes mazākumtautībām”

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina projektu konkursu Kurzemes mazākumtautību biedrībām un nodibinājumiem “Atbalsts Kurzemes mazākumtautībām”. Projektiem tiek piešķirts finansējums no 300EUR – 3000EUR. Projektus var sagatavot un iesniegt līdz 7.septembrim! Projektu aktivitātes var plānot no 21.09.2015. līdz 24.01.2016. Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai!  Nepieciešamā dokumentācija projektu iesniedzējiem: KONKURSA NOLIKUMS  PIETEIKUMA VEIDLAPA BUDŽETA VEIDLAPA EXCEL formātā un…

Projektu konkursa ”Iesaisties Kurzemē!” projektu pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies!

Projektu konkursa ”Iesaisties Kurzemē!” projektu pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies!

Ir nosēgusies projektu konkursa ”Iesaisties Kurzemē!’ projektu pieņemšana. Kopumā ir saņemti  24 projektu pieteikumi 3 atbalstāmajās jomās – ”Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, ”Starpkultūru dialoga veicināšana” un ”Romu kopienas integrācija un līdzdalība”. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomas pamata līmenī tika iesniegti 4 projektu pieteikumi, savukārt pieredzes līmenī – 12 projektu pieteikumi. Starpkultūru dialoga veicināšanas jomas pamata līmenī tika iesniegti 3 projektu…

Izsludinām 2015.gada projektu konkursu Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē!”

Izsludinām 2015.gada projektu konkursu Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!”. Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2015.gada 17. jūlijam 3 atbalstāmajās jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru dialoga veicināšana” un “Romu kopienas integrācija un līdzdalība”. Projektu īstenošanas periods ir 13.08.2015. – 24.01.2016. Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai! Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus.

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursā pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē” apstiprināti 18 projekti no kopumā 50 iesniegtiem projektiem. Finansējumu ieguvušās biedrības un to projekti (skatīt PDF): Kurzemes NVO atbalsta centra darbinieki līdz 01.08.2014. sazināsies ar visiem projektu iesniedzējiem, lai vienotos par individuālu konsultāciju un iesniegtā projekta izvērtējuma nepieciešamību. 

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti 29.jūlijā

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti 29.jūlijā

Informējam, ka projektu konkursa “Iesaistes Kurzemē!” rezultāti būs zināmi 29.jūlijā pēc pusdienas laika!  Iesniegti un šobrīd vēl vērtēšanā ir 50 projektu pieteikumi, no tiem: 40 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti (13 vietējā līmeņa, 14 vietējā sadarbības līmeņa un 13 starpnovadu sadarbības līmeņa projekti) un 10 starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projekti (5 vietēja līmeņa, 3 vietēja sadarbības līmeņa…

Projektu konkurss tikai Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē 2014!”

Projektu konkurss tikai Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē 2014!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu “Iesaisties Kurzemē!”. Projektu konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Kurzemes reģionā. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 17. jūlijam (pasta zīmogs) vai personīgi līdz 2014.gada 21. jūlijam plkst.14.00 Kurzemes NVO atbalsta centrā K.Valdemāra ielā 17a, Talsos. Atbalstāmās jomas:  Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas  un…

LR Kultūras ministrijas projektu konkurss ”Iesaisties Kurzemē’!’

LR Kultūras ministrijas projektu konkurss ”Iesaisties Kurzemē’!’

Kurzemes NVO centrs administrē LR Kultūras ministrijas finansētu projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē!”. Projektu konkursi tiek izsludināti vienu reizi gadā – pavasarī. Projektus var iesniegt kādā no trīs jomām: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomāstarpkultūru dialoga jomāmazākumtautību NVO atbalsta jomā Kontaktpersona Inese Siliņa, tel. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv