“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti

KM KNVOAC

Ir noslēgusies 2015.gada projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” projektu vērtēšana mazākumtautību atbalsta jomā, kā arī atkārtoti izsludinātajā starpkultūru dialoga jomā. Kopumā tika saņemti 16 projektu pieteikumi par kopējo summu 23 118,12EUR:

  • 10 projektu pieteikumi tika saņemti starpkultūru dialoga jomā, no kuriem apstiprināti 4 projekti.
  • 6 projektu pieteikumi tika saņemti mazākumtautību NVO atbalsta jomā, no kuriem apstiprināti 3 projekti.

Apstiprinātie projekti jomā “Starpkultūru dialogs”

  • Biedrības “Živica” projekts „Nāc un piedalies” (787,82EUR)
  • Sabiedribas integracijas biedrības „Alternativas” projekts “Starpkulturu dialogs starp romu kulturu un tradicijam” (924,69EUR)
  • Biedrības “Mobilais izglītības centrs” projekts “Lai iemīlētu, ir jāiepazīst” (999,36EUR)
  • Biedrības “Vecāku klubiņš Druve” projekts “Starpkultūru ietekme Saldus pilsētā vakar un šodien” (999,50 EUR)

Apstiprinātie projekti jomā “Atbalsts Kurzemes mazākumtautībām”

  • Biedrības “Živica” projekts „PAUZE DVĒSELEI” (878,60EUR)
  • Liepājas poļu sieviešu kluba “VANDA” projekts “Liepājas poļi savai pilsētai” (2949,44EUR)
  • Biedrības „Saldus krievu kopiena” projekts „Saldus krievu kopienas draudzības dienas” (2866,04EUR)