“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti

IesaistiesKurzeme publ logo

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursā pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē” apstiprināti 18 projekti no kopumā 50 iesniegtiem projektiem. Finansējumu ieguvušās biedrības un to projekti (skatīt PDF):

Kurzemes NVO atbalsta centra darbinieki līdz 01.08.2014. sazināsies ar visiem projektu iesniedzējiem, lai vienotos par individuālu konsultāciju un iesniegtā projekta izvērtējuma nepieciešamību. 

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā

Starpnovadu sadarbības projekti (finansējums līdz 3000EUR)

 • Biedrības „Dzīvības koks”  projekts „Drosme iesaistīties”
 • Biedrības „Mobilais izglītības centrs” projekts „Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu NVO sadarbības veidošana” 

Vietēja līmeņa sadarbības projekti (finansējums līdz 1250EUR)

 • Biedrības „Ķipars” projekts „Zem saules ir tāda tauta – latvieši”
 • Biedrības „Mantinieki” projekts „Mana Latvija”
 • Biedrības „Paritāte” projekts „Kopā mēs varam”
 • Biedrības „Virbi” projekts „Domā un radi, lai dzīvotu labi”
 • Biedrības „Dundagas vidusskolas atbalsta biedrība” projekts „Vecāku, skolēnu un pedagogu sadarbības uzlabošana”

Vietēja līmeņa projekti (finansējums līdz 600EUR)

 • Biedrības „Radi vidi pats” projekts „Somatiskā mācīšanās un radoša pieeja līderisma apmācībākopienu un sadarbības veidošanai”
 • Biedrības „Mazirbes draugu kopa” projekts „Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945. – 1990. Gadam”
 • Biedrības „Cīravas pagasta attīstības biedrība” projekts „Lai iemīlētu – jāiepazīst”
 • Biedrības „Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre” projekts „Pagātne – tagadne – nākotne”
 • Biedrības „Saldinieki saldeniekiem” projekts „Vienotas komandas radošais spēks”
 • Biedrības „Talsu sākumskolas vecāku biedrība” projekts „Mācot mācies”
 • Biedrības „Piektdienis” projekts „Viss ir tavās rokās”

Starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu jomā

Starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvas jomā tiks izsludināta atkārtota projektu iesniegšana ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā šim projektu konkursam. Par iespēju atkārtoti iesniegt uzlabotus projektu pieteikumus visi šī konkursa projektu iesniedzēji, kuri nav saņēmusi atbalstu, tiks individuāli informēti. Informācija sekos drīzumā

Starpnovadu sadarbības projekti (finansējums līdz 1500EUR)

 • Nav apstiprinātu projektu. Tiks izsludināts atkārtots konkurss 

Vietēja līmeņa sadarbības projekti (finansējums līdz 1000EUR)

 • Mākslu attīstības biedrības “Ilizanna” projekts „Ieraugi, kas Tev blakus!”
 • Biedrības „Randalist” projekts „Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtoša Lībiešu tautas namā”

Vietēja līmeņa projekti (finansējums līdz 500EUR)

 • Biedrības „Liepājas poļu sieviešu klubs “Vanda”” projekts „Liepājas un Tukuma Poļu II draudzības dienas”
 • Biedrības „Bārtas upes radošā apvienība” projekts „Starpkultūru draudzīgās pusdienas Nīcā”