“Iesaisties Kurzemē!” 2015.gada rezultāti

KM KNVOAC

Ir noslēgusies 2015.gada projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” projektu vērtēšana „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, „Starpkultūru dialoga veicināšana” un „Romu kopienas integrācija un līdzdalība” jomas. Kopumā  saņemti 24 projekti, no kuriem apstiprināti 16.

 • 7 projektu pieteikumi tika saņemti starpkultūru dialoga jomā, no kuriem apstiprināti 5 projekti.
 • 16 projektu pieteikumi tika saņemti pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā, no kuriem apstiprināti 10 projekti.
 • 1 projektu pieteikums tika saņemts Romu kopienas integrācija un līdzdalības jomā, kurš arī apstiprināts.

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomas

Pamata līmenī (līdz 500 EUR)

 • Biedrība „Kazdangas kultūrvēsturiskais mantojums”projekts „No skolas sola līdz projektam”
 • Biedrība „iNSUS” projekts „Radošā diena „Nāc un dari, tu to vari” Talsos”
 • Bērnu un jauniešu biedrība „Skrejceļš” projekts „Liepājas jauniešu NVO kapacitātes celšana”
 • Biedrība „Kursas raksti” projekts „Ieklausies, mācies un dari!”

Pieredzes līmenī (līdz 1000 EUR)

 • Dundagas  novada atbalsta biedrības projekts „Sadarbojies radoši, rīkojies – Tu varēsi!”
 • Biedrības „Jaunmuižnieks” projekts „Jaunmuižas saimnieki
 • Biedrības „Piektdienis” projekts „Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienīgam jaunietim”
 • Biedrības „Mantinieki” projekts „Pagātne + Tagadne = Nākotne”
 • Ģimeņu biedrības „Ligzda” projekts „Labie dari savam novadam”
 • Biedrības „Pī eM Kei” projekts „Latvija sākas tevī”

Starpkultūru dialoga veicināšanas jomas

Pamata līmenī (līdz 500 EUR)

 • Biedrības „Liepājas vācu – latviešu tikšanās centrs” projekts „Draudzība ar citu tautību biedrībām”
 • Biedrības „Mustus” projekts „Kultūras mums līdzās”

Pieredzes līmenī (līdz 1000 EUR)

 • Sadraudzības biedrības „TILTS” projekts „Šalom Izraēla”
 • Biedrības „VIRBI” projekts „Es un Es ir Mēs”
 • Biedrības „Mantinieki” projekts „Kurzemes starpkultūru festivāls 2015″

Romu kopienas integrācijas un līdzdalības jomā (līdz 1500 EUR)

 • Sabiedrības integrācijas biedrības „Alternativas” projekts „Adventa laika ieskaņas romu reliģijā un kristīgajā vidē”