Izsludinām 2015.gada projektu konkursu Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē!”

KM KNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!”. Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2015.gada 17. jūlijam 3 atbalstāmajās jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru dialoga veicināšana” un “Romu kopienas integrācija un līdzdalība”.

Projektu īstenošanas periods ir 13.08.2015. – 24.01.2016. Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai! Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus.

 

Nepieciešamā dokumentācija projektu iesniedzējiem:

Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv!

VIDEO par projektu konkursu: https://youtu.be/nIOOcQPRk3A
Capture2

 

Pieejamais finansējums

  • Kopējā Pretendentiem piešķiramā finansējuma summa ir 15 000EUR no Kurzemes NVO atbalsta centram piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem 2015. gadam.
  • Kopējais pieejamais finansējums ir sadalīts trīs tematiskajās jomās:
  • Joma nr.1 „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” –  kopējais finansējums 7 500EUR.
  • Joma nr.2 „Starpkultūru dialoga veicināšana”-  kopējais finansējums 7 500EUR.
  • Joma nr.3 „Romu kopienas integrācija un līdzdalība” – kopējais finansējums 1 500EUR, makismālā summa vienam projektam 1 500 EUR.
  • Kopējais pieejamais finansējums “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas” un “Starpkultūru dialoga veicināšana” jomās ir sadalīts 2 līmeņos:
  • Pamata līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max summa ir 500EUR.
  • Pieredzes līmenis – viena projekta īstenošanai piešķiramā max summa ir 1 000EUR

Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”.