Projektu konkurss tikai Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē 2014!”

IesaistiesKurzeme publ logo

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu “Iesaisties Kurzemē!”. Projektu konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Kurzemes reģionā. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 17. jūlijam (pasta zīmogs) vai personīgi līdz 2014.gada 21. jūlijam plkst.14.00 Kurzemes NVO atbalsta centrā K.Valdemāra ielā 17a, Talsos.

Atbalstāmās jomas:  Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas  un starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvas.
Informatīvie semināri par konkursu visā Kurzemē no 27.jūnija līdz 4.jūlijam! Pieskies jau tagad šeit.

Projektu īstenošanas laiks ir no 2014. gada 1.augusta līdz 2014. gada 24.novembrim.
Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai!

Projektus var iesniegt 3 līmeņos:

 • Vietēja līmeņa projekti. Projektu var īstenot 1 (viena) biedrība/nodibinājums, tai nav jāsadarbojas ar citiem. Aktivitātes var tikt īstenotas tikai biedrības biedriem.
  • Max summa 1 (vienam) pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektam 600 EUR (kopējais finansējums 4200EUR).
  • Max summa 1 (vienam) starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projektam 500 EUR (kopējais finansējums 2500EUR).
 • Vietēja līmeņa sadarbības projekti. Projekts jāīsteno sadarbībā ar vēl vismaz vienu biedrību/nodibinājumu. Sadarbības partneris var būt no tā paša pagasta/ pilsētas/novada, kur darbojas projekta iesniedzējs.
  • Max summa 1 (vienam) pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektam 1250 EUR (kopējais finansējums 5000EUR).
  • Max summa 1 (vienam) starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projektam 1000 EUR (kopējais finansējums 3000EUR).
 • Starpnovadu sadarbības projekti. Projekts jāīsteno sadarbībā ar vēl vismaz vienu biedrību/nodibinājumu no cita novada (jebkura Latvijas novada), taču sadarbībā notiekošajām aktivitātēm jānotiek Kurzemes plānošanas reģionā.
  • Max summa 1 (vienam) pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektam 3000 EUR (kopējais finansējums 6000EUR).
  • Max summa 1 (vienam) starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projektam 1500 EUR (kopējais finansējums 1500EUR).

Projektu konkursa informatīvie semināri

No 27. jūnija līdz 4. jūlijam notiks informatīvie semināri, kuros interesenti varēs uzzināt par atbalstāmajām aktivitātēm, kā aizpildīt peteikumu veidlapu u.c. ar projekta pieteikumu sagatavošanu noderīgu informāciju.Informatīvajiem semināriem pieteikties var šeit

 • Kuldīgā 27.jūnijā plkst. 11.00 – 13.00,Kuldīgas novada domē, mazā zāle (1.st.), Baznīcas iela1. Darba kārtība.
 • Ventspilī 27.jūnijā plkst.16.00 – 18.00,Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrā, Andreja iela 7. Darba kārtība.
 • Talsos 1.jūlijā plkst.10.00 – 12.00, kino „Auseklis”, K.Valdemāra iela17a (2.st.). Darba kārtība.
 • Aizputē 2. jūlijā plkst.11.00 – 13.00, Aizputes TIC un mūžizglītības centrā, Atmodas iela 16. Darba kārtība.
 • Pāvilostā 2. jūlijā plkst.15:00 – 17:00, Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē, Dzintaru iela 73 (2.st). Darba kārtība.
 • Saldū 4. Jūlijā plkst.10.00 – 12.00, Pensionāru dienas centrā, Kuldīgas iela 13. Darba kārtība.
 • Priekulē 4. Jūlijā 15.00 – 17.00, Priekules daudzfunkcionālā sporta hallē, Aizputes iela 1. Darba kārtība.

Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz – konkursi@kurzemesnvo.lv!

Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” .