Projektu konkursa ”Iesaisties Kurzemē!” projektu pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies!

KM KNVOAC

Ir nosēgusies projektu konkursa ”Iesaisties Kurzemē!’ projektu pieņemšana. Kopumā ir saņemti  24 projektu pieteikumi 3 atbalstāmajās jomās – ”Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, ”Starpkultūru dialoga veicināšana” un ”Romu kopienas integrācija un līdzdalība”.

  • Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomas pamata līmenī tika iesniegti 4 projektu pieteikumi, savukārt pieredzes līmenī – 12 projektu pieteikumi.
  • Starpkultūru dialoga veicināšanas jomas pamata līmenī tika iesniegti 3 projektu pieteikumi, savukārt pieredzes līmenī – 4 projektu pieteikumi.
  • Romu kopienas integrācijas un līdzdalības jomā tika iesniegts 1 projekta pieteikums.

Ir sākts projektu izvērtēšanas posms un drīzumā Kurzemes NVO atbalsta centrs izziņos projektu pieteikumus, kuri saņems finansējumu šī projektu konkursa ietvaros.