Biedrība “Baložu pasts” veiksmīgi attīsta ziedošanas kultūru

Tuvojas Ziemassvētki, kas tiek dēvēts par dāvināšanas laiku. Šajā laikā notiek dažādas ziedojumu vākšanas akcijas un ziedojumi sasniedz visdažādākos mērķus. Atsākot sarunas ar Kurzemes biedrībām, par to darbības ietekmi, aicinājām dalīties pieredzē par ziedojumu piesaisti, biedrību “Baložu pasts”.

Biedrība “Baložu pasts” pastāvēšanas laikā ir mainījusi darbības virzienus un komanda arī mainījusies. Šobrīd biedrībā aktīvi darbojas tās vadītāja Jana Biezā un viņas atbalsts dokumentu kārtošanā Una Rozentāle. Neskatoties uz to, ka biedrībā aktīvi darbojas tās divi biedri, šī gada apgrozījums bija vairāk nekā 22 tūkstoši.

Biedrības pamatdarbība ir filantropija jeb labdarība, kas notiek pateicoties Talsu iedzīvotāju fenomenam, kuri labprāt ziedo un palīdz viens otram, šo fenomenu biedrības vadītāja Jana Biezā dēvē par burvju nūjiņu. “Baložu pasts” ir iemantojis lielu uzticēšanos un cilvēki atsaucas uz rīkotajām ziedojumu vākšanas akcijām.

“Nevienā brīdī nebiju mērķtiecīgi gājusi uz to, lai strādātu labdarībā, arī tagad šī darbošanās notiek brīvajā laikā. Informācija par vajadzībām pie manis vienkārši atnāk un es zinu, ka varu palīdzēt un to arī daru,” tā par savu darbošanos stāsta biedrības vadītāja.

Biedrības darbība sabiedrībā ir novērtēta. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Talsu novada sociālo dienestu. Sadarbības rezultātā palīdzība sniegta tieši tiem cilvēkiem un ģimenēm, kurām tas visvairāk nepieciešams. Palīdzības vajadzības ir dažādas, kā stāsta Jana, katru dienu tiek saņemti telefona zvani par to, ka kādam nepieciešama palīdzība.  Cilvēkiem nepieciešamas dažādas lietas sadzīvei, medikamenti, cits atbalsts, bet jo īpaši savu ieguldījumu izjūt, organizējot siltās zupas izsniegšanas punktu, ko ik dienu apmeklē 100 cilvēki: “Pus litru siltas zupas ar maizīti, var saņemt ikviens, bez ierobežojumiem. Piecas dienas nedēļā- katru dienu cita zupiņa. Iepriekšējā gada sezonā izsniegtas 10 056 zupas porcijas. Šajā sezonā pieprasījums ir vēl lielāks. Arī šī iespēja talsiniekiem pieejama pateicoties iedzīvotājiem un atsevišķiem uzņēmējiem, kuri ziedojuši šim mērķim,” komentēja Jana.

Šāda veida darbība ne tikai gandarī un prasa lielu enerģiju, bet arī prasa milzīgu atbildību par katru centu, ko cilvēki ieskaita, atzina Jana, piebilstot, ka darbību turpinās arī turpmāk, kamēr spēs to savienot ar darba un ģimenes dzīvi, jo visa “Baložu pasta” darbība notiek brīvprātīgi.

* Fotogrāfijas no Janas personīgā arhīva. Tās tapušas ziedojumu vākšanas akciju laikā.