“Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs” pamatvērtība- atvērti visiem interesentiem

Šoreiz apskatīsim kultūras biedrības “Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs” darbības vērienu un ietekmi. Biedrība izveidojusies jau pirms 30 gadiem.

Šo gadu laikā paveikts daudz un saglabāta pamatvērtība – centrs ir atvērts visiem cilvēkiem, kam interesē centra darbības tēmas. Tādā veidā biedrībā pulcējas arī cilvēki, kuri nav saistīti ar vācu kultūru vai valodu, bet ir interesējas par  vācu kultūras mantojumu Liepājā.

Biedrības mērķis ir vācu kultūras mantojuma izzināšana Liepājā un reģionā, kā arī kopējā kultūras mantojuma popularizēšana dažādos veidos un saikņu ar vācu valoda runājošām zemēm veidošana.

Sarunā biedrības valdes locekle Taisija Hristoļubova pastāstīja, kas līdz šim izdevies un kādas vēstures lappuses biedrība savā darbībā iedzīvina: “Biedrības cilvēki aktivisti vāc vēstures materiālus, lasa pirmsavotus un apkopo informāciju publikācijās. Ir tapušas publikācijas un brošūras latviešu un vācu valodā. Jau 2004. gadā izdotajā brošūrā apkopojām informāciju par 10 baltvāciešiem, kuri devuši ieguldījumu Liepājas labklājībā. Vēl viena nozīmīga brošūra, izdodota 2008. gadā- veltīta Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcai, kas būvēta par vācu draudzes līdzekļiem.
Mūsu darbībai ir praktiska nozīme, jo popularizējam Liepāju Vācijā un pasaulē. Liela daļa atbraukušo tūristu, ir tie, kuri par Liepāju uzzinājuši no mums, jo publikācijas par Liepāju nonāk vācu izdevumos.

Vēl viens no mūsu darbības virzieniem – palīdzam cilvēkiem, kuri meklē savas saknes. Piemēram, ja kāds vācietis meklē savas dzimtas pēdas, kopā dodamies uz Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku, kur arhīvos meklējam ierakstus. Mums ir zināmi cilvēki, kuri tādā veidā ir atraduši savus radiniekus, viņu kapu vietas, ko turpmāk var uzturēt un kopt. Kad atkārtoti bijām palīdzējuši atrast cilvēku senčus, sapratām, ka ir nepieciešama izpēte un radījām grāmatu “Līvas kapsētas spožums un posts”. Apkopojām informāciju par Līvas kapsētā apbedītajiem vācu izcelsmes cilvēkiem, pievienojām aprakstus, biogrāfijas. Un arī šis izdevums daudziem palīdzēja atrast dzimtas saknes.
Vēl aizvien uzturam attiecības ar Liepājas arhitekta Paula Maksa Berči pēctečiem. Viņiem un viņu draugiem organizējam ekskursijas pa pilsētu, iepazīstinām ar projektētajām būvēm, pilsētas vēsturi. Biedrība bija viena no iniciatoriem un atbalstītājiem grāmatas tapšanā par P.M. Berči. Šobrīd biedrība pēta Liepājas ostu un tuvumā esošās ēkas.”

Vācu–latviešu tikšanās centrs aktīvi sadarbojas arī ar Vācbaltiešu apvienību Darmštatē, no 2009. gada “Liepājas vācu-latviešu tikšanās centrs” ir biedrības asociētais biedrs. Sadarbība tiek uzturēta un informāciju par aktuālo Liepājā Taisija apkopo un nosūta partneriem un medijiem Vācijā.