NVO forumā rasti priekšlikumi biedrību un pašvaldību sadarbības veicināšanai

Šī gada 8. decembrī Kuldīgā notika Kurzemes NVO forums, kurā satikās vairāk nekā 50 biedrību, pašvaldību un valsts pārvaldes pārstāvji, lai iepazītos ar pētījuma “Kurzemes reģiona pašvaldību un NVO sadarbības izvērtējums” rezultātiem un rastu ieteikumus turpmākās sadarbības veicināšanai.

Novembrī “Kurzemes NVO centrs” aptaujāja 85 biedrības un nodibinājumus, kas, kā svarīgākos sadarbības veicināšanai ar pašvaldībām, pieminēja trīs aspektus: vajadzīga NVO atbalsta persona pašvaldībā, komunikācijas un diskusiju nepieciešamība, NVO iesaiste pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Forumā tika atvēlēts laiks ideju ģenerēšanai, lai identificētu, ko biedrības var darīt pašas, lai stiprinātu savu darbību, kā arī tika identificēti atbalsta veidi, kas nepieciešami no pašvaldībām. Daži ieteikumi: nepieciešamas regulāras NVO un pašvaldības tikšanās; apmācības par dažādām tēmām; kopīgu projektu realizēšana; atbalsts telpām un  aprīkojumam, piemēram, pasākumu laikā; NVO kā sadarbības partneris saziņai ar sabiedrību; NVO kā pakalpojumu sniedzējs. Klātesošie pašvaldību pārstāvji atzina, ka gūtie ieteikumi un idejas būs vērtīgi turpmākajam ikdienas darbam.

Viena no foruma sarunu tēmām bija uzticēšanās, par ko runāja biedrības “Latvijas Lauku forums” pētniece Kristīne Rolle. Viņa dalījās ar cilvēku izteikumiem un domām par savstarpējo uzticēšanos sabiedrībā un uzticēšanos valsts institūcijām: “Iedzīvotāju uzticēšanās līdzcilvēkiem, vietējai pašvaldībai un publiskajai varai kopumā ir būtiska ikvienā demokrātiskā sabiedrībā. Dialoga apļi par uzticēšanos Latvijā atklāj virkni izaicinājumu mūsu sabiedrībā, vienlaikus arī iezīmē vērtības, principus un rīcības, kas ļauj veidot spēcīgu pamatu, uz kura veidot un stiprināt uzticēšanos”. (Dialoga apļi par uzticēšanās tēmu tika organizēti pēc Valsts Kancelejas iniciatīvas 2023. gada rudenī 20 Latvijas vietās).

NVO pārstāvjiem bija iespēja piedalīties atsevišķi organizētās sarunās ar valsts un pašvaldību pārstāvjiem. Ventspils novada pašvaldības pārstāve Dace Kolāte ar NVO pārstāvjiem pārrunāja, kāda šobrīd ir sadarbība ar pašvaldībām un kādam jābūt pašvaldības pārstāvim darbā ar NVO. Valsts kancelejas  pārstāve Zane Legzdiņa- Joja vadīja sarunu par to, kā panākt valsts pārvaldes uzticēšanos NVO. “Zemgales NVO centra” vadītājs Uldis Dūmiņš aicināja uz diskusiju par NVO ilgmūžības nosacījumiem, savukārt Kultūras ministrijas pārstāve Jeļena Šaicāne runājās par saliedētību un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību. Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Agnese Lāce rosināja apspriest NVO lomu kopienu attīstībā. Kopā ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) pārstāvi Daci Spaliņu varēja pārspriest Kurzemes biedrību aktivitāti SIF organizētajos konkursos. Biedrības “Gribu palīdzēt bēgļiem” pārstāve Linda Jākobsone – Gavala rosināja sarunu par NVO sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai, bet Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāja Inese Puriņa runāja par NVO vadītāju kompetencēm.

“NVO ir viena no formām, kā cilvēkiem nepazust digitālajā laikmetā un pašvaldībām vai valsts pārvaldei tikt klāt cilvēkiem un iesaistīt savā darbībā. Sadzirdēju, ka valsts pārvalde un pašvaldības izrāda vēlmi mainīties un stiprināt sadarbību,” atzina “Mamma mammai fonds” vadītāja Bonija Lasmane, piedaloties forumā.

Kurzemes NVO forums noslēdzās ar “Kurzemes NVO centra” 25 gadu jubilejas svinībām, kas bija turpinājums pieredzes apmaiņai neformālā gaisotnē.

NVO forumu organizēja “Kurzemes NVO centrs” un tā norisi atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, Kultūras ministrija, Kuldīgas novada pašvaldība un Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Fotogrāfiju autors: Kārlis Komarovskis