Skola visiem

Darbības teritorija: Sabile, Talsu novads
Dibināšanas gads: 2007
Reģistrācijas Nr: 40008114033
Kontakti: valdes priekšsēdētāja Ilze Anita Bērziņa, berzina.ilze@inbox.lv,  29174500

Organizācijas darbības apraksts
Biedrība „Skola visiem” aktivitātes izvērš Sabiles pilsētā ciešā sadarbībā ar Sabiles vidusskolu. Tiek organizēti pasākumi, veiksmīgi realizējot izglītojošos un finanšu piesaistes projektus. Liela uzmanība biedrības darbā tiek pievērsta mazākumtautību, pamatā romu, tiesību aizstāvībai un sabiedrības integrācijai. “Skola visiem” aktivitātēs iesaistās skolēni un tos atbalsta arī skolēnu vecāki.

Līdz šim ar projektu atbalstu izdevies piesaistīt finansējumu gan radošo meistarklašu īstenošanai, gan jauniešu apmaiņai ar Franciju, gan arī renovēt Sabiles vidusskolas aktu zāli, kā arī finanses romu skolēnu un viņu atbalstošo profesionāļu izglītošanas programmai.

Darbības mērķi

  • Veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanu;
  • Izveidot informācijas centrus pedagogu tālākizglītošanai un informēšanai;
  • Pedagogu pieredzes apmaiņas koordinēšana;
  • Sociālās, etniskās un politiskās integrācijas procesu veicināšana;
  • Pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
  • Iedzīvotāju mūžizglītības veicināšana.