Iesaisties Kurzemē! vispārēji

Atkārtots aicinājums iesniegt projektu pieteikumus starpkultūru sadarbību veicinošu pasākumu norisei Kurzemei

Kurzemes NVO atbalsta centrs aicina atkārtoti iesniegt projektu pieteikumus starpkultūru dialoga un sadarbību veicinošu pasākumu norisei Kurzemē. Vienam projektam piešķiramais finansējums ir no 400EUR-1000EUR! Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 7. septembrim. Projektu īstenošanas periods ir 21.09.2015. – 24.01.2016. Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai! 

Read More

“Iesaisties Kurzemē!” 2015.gada rezultāti

Ir noslēgusies 2015.gada projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” projektu vērtēšana „Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, „Starpkultūru dialoga veicināšana” un „Romu kopienas integrācija un līdzdalība” jomas. Kopumā  saņemti 24 projekti, no kuriem apstiprināti 16. 7 projektu pieteikumi tika saņemti starpkultūru dialoga jomā, no kuriem apstiprināti 5 projekti. 16 projektu pieteikumi tika saņemti pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomā, no kuriem apstiprināti 10 projekti.…

Read More

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti

Ir noslēgusies 2015.gada projektu konkursa “Iesaisties Kurzemē!” projektu vērtēšana mazākumtautību atbalsta jomā, kā arī atkārtoti izsludinātajā starpkultūru dialoga jomā. Kopumā tika saņemti 16 projektu pieteikumi par kopējo summu 23 118,12EUR: 10 projektu pieteikumi tika saņemti starpkultūru dialoga jomā, no kuriem apstiprināti 4 projekti. 6 projektu pieteikumi tika saņemti mazākumtautību NVO atbalsta jomā, no kuriem apstiprināti 3 projekti.

Read More

Izsludinām 2015.gada projektu konkursu “Atbalsts Kurzemes mazākumtautībām”

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina projektu konkursu Kurzemes mazākumtautību biedrībām un nodibinājumiem “Atbalsts Kurzemes mazākumtautībām”. Projektiem tiek piešķirts finansējums no 300EUR – 3000EUR. Projektus var sagatavot un iesniegt līdz 7.septembrim! Projektu aktivitātes var plānot no 21.09.2015. līdz 24.01.2016. Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai!  Nepieciešamā dokumentācija projektu iesniedzējiem: KONKURSA NOLIKUMS  PIETEIKUMA VEIDLAPA BUDŽETA VEIDLAPA EXCEL formātā un…

Read More

Projektu konkursa ”Iesaisties Kurzemē!” projektu pieteikumu pieņemšana ir noslēgusies!

Ir nosēgusies projektu konkursa ”Iesaisties Kurzemē!’ projektu pieņemšana. Kopumā ir saņemti  24 projektu pieteikumi 3 atbalstāmajās jomās – ”Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, ”Starpkultūru dialoga veicināšana” un ”Romu kopienas integrācija un līdzdalība”. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomas pamata līmenī tika iesniegti 4 projektu pieteikumi, savukārt pieredzes līmenī – 12 projektu pieteikumi. Starpkultūru dialoga veicināšanas jomas pamata līmenī tika iesniegti 3 projektu…

Read More

Izsludinām 2015.gada projektu konkursu Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem “Iesaisties Kurzemē!”. Projektu pieteikumi tiek pieņemti līdz 2015.gada 17. jūlijam 3 atbalstāmajās jomās – “Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas”, “Starpkultūru dialoga veicināšana” un “Romu kopienas integrācija un līdzdalība”. Projektu īstenošanas periods ir 13.08.2015. – 24.01.2016. Projektu īstenotajiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai! Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus.

Read More

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursā pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē” apstiprināti 18 projekti no kopumā 50 iesniegtiem projektiem. Finansējumu ieguvušās biedrības un to projekti (skatīt PDF): Kurzemes NVO atbalsta centra darbinieki līdz 01.08.2014. sazināsies ar visiem projektu iesniedzējiem, lai vienotos par individuālu konsultāciju un iesniegtā projekta izvērtējuma nepieciešamību. 

Read More

“Iesaisties Kurzemē!” rezultāti 29.jūlijā

Informējam, ka projektu konkursa “Iesaistes Kurzemē!” rezultāti būs zināmi 29.jūlijā pēc pusdienas laika!  Iesniegti un šobrīd vēl vērtēšanā ir 50 projektu pieteikumi, no tiem: 40 pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti (13 vietējā līmeņa, 14 vietējā sadarbības līmeņa un 13 starpnovadu sadarbības līmeņa projekti) un 10 starpkultūru dialoga/ mazākumtautību iniciatīvu projekti (5 vietēja līmeņa, 3 vietēja sadarbības līmeņa…

Read More

Projektu konkurss tikai Kurzemes NVO “Iesaisties Kurzemē 2014!”

Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu “Iesaisties Kurzemē!”. Projektu konkursā var piedalīties biedrības un nodibinājumi, kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Kurzemes reģionā. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 17. jūlijam (pasta zīmogs) vai personīgi līdz 2014.gada 21. jūlijam plkst.14.00 Kurzemes NVO atbalsta centrā K.Valdemāra ielā 17a, Talsos. Atbalstāmās jomas:  Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas  un…

Read More

LR Kultūras ministrijas projektu konkurss ”Iesaisties Kurzemē’!’

Kurzemes NVO centrs administrē LR Kultūras ministrijas finansētu projektu konkursu Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē!”. Projektu konkursi tiek izsludināti vienu reizi gadā – pavasarī. Projektus var iesniegt kādā no trīs jomām: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu jomāstarpkultūru dialoga jomāmazākumtautību NVO atbalsta jomā Kontaktpersona Inese Siliņa, tel. 29811722, inese@kurzemesnvo.lv 

Read More