Fonds Sabiedrībai – ilgstoši slimojošie

Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

Kurzemes NVO atbalsta centrs kā Kurzemes reģionālais partneris sadarbībā ar nodibinājumu “FONDS SABIEDRĪBAI” no 01.09.2014. – 30.04.2016. īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” projektu  Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu.  Par projektu LV              About project ENG 

Read More

Ieskats projekta noslēguma pasākumā

27. aprīlī NVO namā Rīgā notika konference “Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū”, ko rīkoja nodibinājums “Fonds Sabiedrībai” starptautiska projekta “Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu” noslēgumā. Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki – pārsvarā sociālās aprūpes un NVO jomā strādājošie, ārstniecības iestāžu darbinieki, kā arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un citi interesenti…

Read More

Notiks konference “Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū”

Šā gada 27. aprīlī NVO namā Laimdotas ielā 42, Rīgā notiks konference “Ilgstoši slimojošo integrācija darba tirgū”. Konference tiek organizēta projekta “Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu” ietvaros kā projekta noslēguma pasākums. Konferencē galvenokārt tiks runāts par pašreizējo situāciju, aktuālajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem ilgstoši slimojošo atgriešanā darba tirgū. Pasākumā īpaši…

Read More

Informatīvā pēcpusdiena Rojā “Gūsti prasmes darbā ar datoru – patstāvīgi un BEZ MAKSAS”

Šī gada 27. janvārī, Rojas novada Sociālā dienesta Multifunkcionālajā centrā “Strops”, Strauta ielā 8-33, Rojā, plkst. 11:00 ikviens interesents aicināts uz informatīvo pēcpusdienu “Gūsti prasmes darbā ar datoru  – patstāvīgi un BEZ MAKSAS”. Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar mājas lapu www.datorprasmes.lv, kura izveidota projekta  „Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu”,…

Read More

Jaunāko apmācību tehnoloģiju diena reģionos – aicināts ikviens interesents

Lai potenciālo mērķa grupu uzrunātu un informētu par informācijas tehnoloģiju iespējām, projekta ietvaros 2015. gada 9. novembrī Saldū un 26. novembrī Alūksnē ikviens interesents tika aicināts uz “Apmācību tehnoloģiju dienu”. Tās ietvaros bija iespēja izzināt jaunākās tehnoloģiju iespējas – bezmaksas rīkus internetā, kas palīdz mācību procesā: Datorprasmju pamatu apmācību programmu internetā www.datorprasmes.lv, Izmēģināt un iepazīt svešvalodas praktizēšanas…

Read More

Noslēdzies apjomīgs pētījums projekta ietvaros

Projekta ietvaros no 2014.gada novembra līdz 2015.gada maijam tika veikts pētījums, kura ietvaros tika aptaujāti ilgstoši slimojošie, darba devēji, kā arī slimnīcas un rehabilitācijas centri, dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji, kopumā aptverot vairāk nekā 900 respondentu Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties FS_Petijums_datu analize_FINAL.PDF. Pētījuma pirmajā nodaļā ir sniegts pētījuma metodoloģijas un lauka darba apraksts. Otrajā nodaļā sniegts respondentu raksturojums. Trešajā nodaļā…

Read More

Uzsākts projekts ilgstoši slimojošo pacientu IT prasmju apguvei

Ar starptautiska mēroga tikšanos uzsākts projekts „Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu”, kura mērķis ir veicināt ilgstošu hronisko slimnieku integrēšanos atpakaļ darba tirgū un sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās IT prasmes. „Svarīga ir šī projekta sniegtā iespēja izstrādāt jaunu pakalpojumu riskam pakļautajām sociālajām grupām,…

Read More

Projekta kopsavilkums

Mērķis: veicināt sociālās atstumtības riska grupas – ilgstošu hronisko slimību slimnieku – integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes.  Īstenošanas vieta: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Rīga, Norvēģija Īstenošas periods: 01.09.2014. – 30.04.2016. Galveno aktivitāšu apraksts: Projekta ietvaros, balstoties uz pētījumu par Latvijas…

Read More

General description of the project

Aim: to promote social exclusion risk group  – long term chronic patients – re – integration in the job market and at the same time in the society. It will be done by motivating and supporting target group to learn new different level IT skills during the illness.  Place for implementation: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Rīga, Norvēģija Implementation…

Read More