Informatīvā pēcpusdiena Rojā “Gūsti prasmes darbā ar datoru – patstāvīgi un BEZ MAKSAS”

datorprŠī gada 27. janvārī, Rojas novada Sociālā dienesta Multifunkcionālajā centrā “Strops”, Strauta ielā 8-33, Rojā, plkst. 11:00 ikviens interesents aicināts uz informatīvo pēcpusdienu “Gūsti prasmes darbā ar datoru  – patstāvīgi un BEZ MAKSAS”.

Pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar mājas lapu www.datorprasmes.lv, kura izveidota projekta  „Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu”, ietvaros. Mājas lapa piedāvā iespēju apgūt dažādas datorprogrammas pamata un pieredzes līmeņos, jebkurā laikā, vietā un BEZ MAKSAS. Interesentiem tiks piedāvāta iespēja mājas lapā izveidot savu apmācību kontu, kā arī novērtēt savas līdzšinējās zināšanas darbā ar datoru, aizpildot aptaujas anketu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par mājas lapas piedāvātajām iespējām lūgums sazināties ar Kurzemes reģiona projekta sociālo darbinieci, zvanot pa tālruni: 26650518.

Informācija par projektu: „Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu” projekta mērķis ir veicināt ilgstošu hronisko slimnieku integrēšanos darba tirgū un sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās IT prasmes.

Projekta ietvaros tika veikts apjomīgs pētījums trīs daļās, analizējot darba tirgus prasības IT prasmju līmenim, izpētot ilgtermiņa pacientu IT zināšanas, lai pielāgotu ieviešamo programmatūru atbilstoši vajadzībām, kā arī izvērtējot slimnīcu un rehabilitāciju infrastruktūru un sociālās vides gatavību projekta ieviešanai. Ar pētījumu varat iepazīties šeit: http://ej.uz/fondapetijums .

Balstoties uz pētījumā iegūtajiem datiem, ir izstrādāta jauna tālmācības IT programma, ar kuras palīdzību ilgstoši slimojošie pacienti varēs apgūt pamata un augstāka līmeņa datorprasmes. Lai pilnvērtīgi izmantotu šo programmu, 4 mēnešu garumā tiek rīkotas apmācības NVO pārstāvjiem un sociālajiem darbiniekiem programmas apgūšanai un pacientu motivēšanai, kam sekos programmas pilotēšana sešu mēnešu garumā dažādās Latvijas veselības aprūpes iestādēs un noslēguma konference.

Projektu īsteno nodibinājums „Fonds sabiedrībai” kopā ar NTNU (Norvēģija) un Latvijas partneriem – Vidzemes Augstskolu, Alūksnes NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO atbalsta centru, Latvijas Sarkanā krusta Dobeles komiteju un un Latvijas Sarkanā krusta Saldus komiteju.

„Fonds sabiedrībai” ir 2009. gadā dibināta sabiedriskā labuma statusu ieguvusi organizācija, kas darbojas izglītības, jauniešu un senioru jomās, rūpējoties par sociāli aktīvas un sociāli atbildīgas sabiedrības attīstības veicināšanu Latvijā un mazaizsargāto sabiedrības daļu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

FS logo ansamblis