Projekta kopsavilkums

Mērķis: veicināt sociālās atstumtības riska grupas – ilgstošu hronisko slimību slimnieku – integrēšanos atpakaļ darba tirgū un līdz ar to arī sabiedrībā, slimošanas un rehabilitācijas laikā motivējot un palīdzot apgūt darba tirgū nepieciešamās dažāda līmeņa IT prasmes. 

Īstenošanas vieta: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Rīga, Norvēģija

Īstenošas periods: 01.09.2014. – 30.04.2016.

Galveno aktivitāšu apraksts: Projekta ietvaros, balstoties uz pētījumu par Latvijas darba tirgum nepieciešamākajām pamata un augstāka līmeņa IT prasmēm, uz pētījumu par Latvijas slimnīcās pieejamo infrastruktūru un sociālo klimatu un to ilgtermiņa pacientu prasībām, kā arī, balstoties uz Norvēģijas tehnoloģiju un zinātņu universitātes pieredzi līdzīgu sociālo programmu izstrādē, tiks radītas tālmācības programmas IT prasmju apguvei. Šīs tālmācības programmas tiks pilotētas 4 Latvijas slimnīcās un rehabilitācijas centros, kā platformu izmantojot vietējās nevalstiskās organizācijas, kuras ikdienā strādā ar sociālās atstumtības riska grupas pārstāvjiem konkrētajā reģionā. Lai piesaistītu pēc iespējas plašāku mērķauditoriju, tiks realizēta vērienīga projekta rezultātu izplatīšanas un popularizēšanas kampaņa.

 

Projekta vadītāja:
Ilze Pleša
Tel. 20268240
e-pasts: ilze.plesa@gmail.com

 

Projekta koordinators Kurzemes NVO atbalsta centrā:
Inese Siliņa
Tel. 29811722
e-pasts: inese@kurzemesnvo.lv

 

Projektu finansiāli atbalsta EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |