Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

FS logo ansamblisKNVOAC

Kurzemes NVO atbalsta centrs kā Kurzemes reģionālais partneris sadarbībā ar nodibinājumu “FONDS SABIEDRĪBAI” no 01.09.2014. – 30.04.2016. īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju projektu programma” projektu  Ilgstoši slimojošo pacientu atgriešana darba tirgū, nodrošinot IKT prasmju apgūšanu

Par projektu LV              About project ENG