Noslēdzies apjomīgs pētījums projekta ietvaros

Projekta ietvaros no 2014.gada novembra līdz 2015.gada maijam tika veikts pētījums, kura ietvaros tika aptaujāti ilgstoši slimojošie, darba devēji, kā arī slimnīcas un rehabilitācijas centri, dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji, kopumā aptverot vairāk nekā 900 respondentu Ar pētījuma rezultātiem var iepazīties FS_Petijums_datu analize_FINAL.PDF.

Pētījuma pirmajā nodaļā ir sniegts pētījuma metodoloģijas un lauka darba apraksts. Otrajā nodaļā sniegts respondentu raksturojums. Trešajā nodaļā ir veikta aptauju un interviju rezultātu analīze. Ceturtajā nodaļā sniegti pētījuma galvenie secinājumi un rekomendācijas.

Balstoties uz pētījua rezultātiem, šobrīd notiek darbs pie tālmācības programmas izstrādes datorprasmju apguvei ilgstoši slimojošajiem, kuru bezmaksas varēs izmantot ikviens cits interesents.