Mēs Kurzemei: Danijas izpēte

Dānijas pieredzes apkopojums video formātā

Nododam plašākam sabiedrības lokam mūsu, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra delegācijas, Dānijas pieredzes vizītes apkopojumu video formātā. Kopējais filmas laiks 20minūtes. Tas pieejams arī mūsu youtube vietnē zkcentrs.

Read More

Dānijas pieredze II: Lejres pašvaldība un Starptautiskās sadarbības biedrība

Ierodoties Lejres pašvaldībā, vispirms tikāmies ar Lejres pašvaldības darbiniekiem, kuri mūs iepazīstināja ar pamatinformāciju par Lejri. Jāteic, ka mums paveicās, jo jau pašā sākumā, raksturojot pašvaldības darbu un starptautiskās sadarbības, tika pieminēts vārds “biedrība” –  pašvaldībā neesot darbinieka, kas darbotos starptautiskās sadarbības jomā, organizētu un uzņemtu ārvalstu vizītes, veidotu kontaktus, īstenotu attiecīgus projektus. Pašvaldībā visas…

Read More

Dānijas pieredze I: Ievads un galvenie secinājumi

Dānijā kopumā tikāmies ar 10 dažādu organizāciju pārstāvjiem – gan biedrībām, gan valsts/pašvaldību institūcijām. Uzzināts un pieredzēts ir gana daudz, lai to visu varētu aprakstīt vienā rakstā. Tāpēc Dānijā pieredzētais tiks publicēts vairākās daļās. Šī ir pirmā. Paralēli tiek sagatavots oficiālāka rakstura pieredzes apkopojums un arī video filma – jā, viens no mūsu delegācijas dalībniekiem…

Read More

Pirmie iespaidi par Dānijas pieredzi

No 24. – 27. septembrim Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs 9 cilvēku delegācijas sastāvā, pārstāvot 5 Kurzemes novadus, devās uz Dānijas Lejres pašvaldību, lai uzzinātu, kā citviet darbojas aktīvie iedzīvotāji, gūtu kontaktus un uzzinātu, kāda ir to sadarbības prakse ar pašvaldību un valsti. Tika apmeklētas 10 organizācijas, tiekoties gan ar NVO, gan pašvaldības pārstāvjiem.   Pieredzes…

Read More

Dānijas NVO pieredzes izpētes grupa

Ir apstiprināta Dānijas NVO pieredzes izpētes dalībnieki. Tie tika izvēlēti balstoties uz projekta darba grupas iekšējām  diskusijām, cenšoties dalībnieku grupā iekļaut pēc iespējas dažādāku jomu NVO pārstāvjus. Tika ņemta vērā dalībnieka aktivitāte NVO sektorā un iespējamais multiplicējošais efekts, gūto pieredzi izmantojot tālāk savā darbā. Uz Dānijas pašvaldības Lejres NVO pieredzes izpētē 24. – 27. septembrī…

Read More

Dānijas NVO pieredzes izpēte

Dānijas pieredzes izpētes brauciena uzdevums ir iegūt praktiska rakstura zināšanas par to, kāda ir Dānijas NVO prakse līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesā, kāda ir organizāciju savstarpējas sadarbības un iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta sniegšanas prakse un sociālās partnerības izpratne. Plānots iepazīties arī ar Dānijas pašvaldību pieredzi darbā ar iedzīvotājiem.   Uz prakses izpēti dodas 9 personas – dažādu…

Read More

Noskaidrots Dānijas brauciena galamērķis!

Ir noskaidrota pašvaldība Dānijā, uz kuru dosies ārvalstu prakses izpētes grupa – Lejres pašvaldība Zēlandes salā. Ar šo pašvaldību Talsu novada Ģibuļu pagastam jau ir vairāk nekā 10 gadu pozitīva sadarbības pieredze dažādos projektos.   Mūsu kontaktpersona Dānijā šīs pieredzes izpētes laikā būs Ēriks Mikkelsens – ilggadīgs jauniešu un sabiedriskās dzīves organizators Lejrē, kurš ir…

Read More