Dānijas NVO pieredzes izpēte


Dānijas pieredzes izpētes brauciena uzdevums ir iegūt praktiska rakstura zināšanas par to, kāda ir Dānijas NVO prakse līdzdalības lēmumu pieņemšanas procesā, kāda ir organizāciju savstarpējas sadarbības un iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta sniegšanas prakse un sociālās partnerības izpratne. Plānots iepazīties arī ar Dānijas pašvaldību pieredzi darbā ar iedzīvotājiem.

 

Uz prakses izpēti dodas 9 personas – dažādu jomu Talsu un Kurzemes mēroga NVO pārstāvji, kā arī pašvaldības darbinieks. Dānijas pieredzes laikā paredzēta iepazīšanās ar Dānijas NVO-NVO un NVO-pašvaldības sadarbības praksi, atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas un ieguvumu pašvaldībai no tā.