Dānijas NVO pieredzes izpētes grupa

Ir apstiprināta Dānijas NVO pieredzes izpētes dalībnieki. Tie tika izvēlēti balstoties uz projekta darba grupas iekšējām  diskusijām, cenšoties dalībnieku grupā iekļaut pēc iespējas dažādāku jomu NVO pārstāvjus. Tika ņemta vērā dalībnieka aktivitāte NVO sektorā un iespējamais multiplicējošais efekts, gūto pieredzi izmantojot tālāk savā darbā.

Uz Dānijas pašvaldības Lejres NVO pieredzes izpētē 24. – 27. septembrī dosies:

  • Alla Spruģevica
  • Ansis Roderts
  • Daiga Skvorcova
  • Egita Sudakova
  • Ilga Ķuze
  • Ilgonis Grosvalds
  • Inese Siliņa, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra direktore
  • Linda Sūniņa,
  • Solvita Ūdre