Dānijas pieredzes apkopojums video formātā

Nododam plašākam sabiedrības lokam mūsu, Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra delegācijas, Dānijas pieredzes vizītes apkopojumu video formātā. Kopējais filmas laiks 20minūtes. Tas pieejams arī mūsu youtube vietnē zkcentrs.