MŪSU BIEDRI

Mūsu jau esošie biedri

2018. gada 01.janvārī apvienojam 28 Kurzemes organizācijas un 4 fiziskas personas. 

 1. Aizputes sieviešu apvienība “Integro”, Aizputes novads
 2. Cerība, invalīdu biedrība, Aizputes novads
 3. Cīravas pagasta attīstības biedrība, Aizputes novads
 4. Dižavots, Kuldīgas novada Turlavas pagasts
 5. Dundagas bērnu dienas centrs “Māja”, Dundagas novads
 6. Dundangas sendienas, Dundagas novads
 7. Dundagas novada atbalsta biedrība, Dundagas novads
 8. Es pasaulē, Talsu novads
 9. Guvums, Talsu novads
 10. Ģimeņu un bērnu attīstības centrs “Brīnumiņš”, Talsu novads
 11. Ideju grozs, Talsu novads
 12. KODOLS, Aizputes novads
 13. Kurzemes atauga, Talsu novads
 14. Mērsraga invalīdu atbalsta centrs, Mērsraga novads
 15. Mobilais izglītības centrs, Kuldīgas novads
 16. Motoklubs MX Talsi, Talsu novads
 17. Palīdzi otram, Talsu novads
 18. Randalist, Dundagas novads
 19. Retro vāģi, Saldus novads
 20. Sabiles aprūpes biedrība “Kalme”, Talsu novads
 21. Saldus pilsētas pensionāru biedrība, Saldus novads
 22. Skola visiem, Talsu novads
 23. Stāvu augstāk, Talsu novads
 24. Talsu fotoklubs, Talsu novads
 25. Talsu komersantu klubs, Talsu novads
 26. Talsu pensionāru biedrība, Talsu novads
 27. Talsu rajona partneriba, Talsu novads
 28. Ventspils Amatnieku biedrība, Ventspils pilsēta
 29. Elīna Immere, Kuldīgas novads
 30. Inese Siliņa, Kuldīgas novads
 31. Inga Bumbule, Talsu novads
 32. Linda Penēze, Talsu novads