Talsu novads: Kurzemes atauga

Darbības teritorija:Talsu novads
Dibināšanas gads:
2010

Reģistrācijas nr: 40008158470
Adrese: “Zvirgzdi 3”-10, Zvirgzdi, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3201
Vadītāja: Ieva Indriksone, ieva.indriksone@apollo.lv,  20366033

Organizācijas darbības apraksts
Biedrība “Kurzemes atauga” šobrīd apvieno 18 Usmas un Talsu novada apkārtnē dzīvojošos iedzīvotājus, kuri savu brīvo laiku labprāt pavada pie dabas un vēlas rūpēties arī par kultūrvēsturisko mantojumu un ģimeniskām vērtībām. Pamatā tie ir laucinieki, kā arī pilsētnieki, kas vēlas vairāk aktivitātes dabā – kaislīgi makšķernieki, zaļi domājošie, u.c.

Biedrība dibināta 2010. gadā, taču paveikts jau ir gana, arī ideju nākotnei netrūkst. Šobrīd ir uzrakstīts un jau tiek īstenots LEADER projekts vietējā ūdenstūrisma infrastruktūras attīstībai pie Engures upes “Pietura upmalā”. Projekta ietvaros Engures upes krastā tiks izveidota pieturvieta ūdestūristiem ar nojumi un piestāšanas vietu. Engures upe iztek no Usmas ezera un ir viens no Latvijas ūdenstūrisma maršrutiem.

Kopīgi ar Lauku konsultāciju biroju, kā arī ar Mežu konsultāciju biroju ir organizēti semināri. Savukārt biedrības biedri bijuši Zivsaiamniecības fonda apmācības pasākumos Igaunijā un Kurzemes piekrastē. Arī biedrība īstenojusi ekskursijas, braucot ciemos pie aktīvajiem lauku cilvēkiem Latvijā, smelties idejas un pieredzi, kā dzīvot laukus.

Viena no biedrības nākotnes idejām ir Usmas ezera zvejošanas un zivju kulinārijas tradīciju atjaunošana un iedzīvināšana.

Darbības mērķi 

  • Dzīves kvalitātes uzlabošana Latvijas laukos, sevišķi Kurzemē, ģimeņu lomas stiprināšanā lauku apdzīvotības saglabāšanai;
  • Lauku iedzīvotāju aktivizēšana jaunu un vēsturisko darba prasmju apguvei, atjaunošanai, iedzīvotājus atbalstošas politikas veidošana pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības attīstīšanai;
  • Zemju, virsūdeņu un mežu īpašnieku kopdarbības un izglītošanās veicināšana mežu un ūdeņu labākai izmantošanai, vides problēmu risināšanai, vides tūrisma attīstīšana;
  • Saimnieciskās darbības un pakalpojumu attīstīšana amatniecībā, tūrismā, luksaimniecībā, mežkopībā, zivsaimniecībā, sociālā un veselības aprūpē