Ventspils: Ventspils amatnieku biedrība

VAB logoDarbības teritorija:Ventspils
Dibināšanas gads:1924.g.. kā S/O “Ventspils amatnieku biedrība”, atjaunota 1997.g.
Reģistrācijas nr: 40008066072
Adrese: Amatu māja, Skolas ielā 3, Ventspils LV 3601
Kontakti: Dzintra Ozoliņa, 29144967, dzintra.ozolina@inbox.lv 

 

Organizācijas darbības apraksts
Biedrības darbības galvenā mērķgrupa ir pieaugušie aktīvajā vecumā un sabiedrība kopumā. Biedrība apvieno vairāk nekā 350 visdažādāko amatu – kurpnieku, frizieru, galdnieku, atslēdznieku, namdaru, skārdnieku, šuvēju, u.c. – pārstāvjus.

PodniekuNodarbibas mPodnieku nodarbības

AudejuNodarbibas mAudēju nodarbības

Ventspils amatnieku biedrība izstrādā un īsteno dažādu īso kursu (moduļu) apmācības programmas, organizē mācekļu, zeļļu un meistaru kursus, sniedz konsultācijas, praktiskās apmācības, nodrošina prakses pie meistariem, veic amatnieku darbu izvērtēšanu un kvalifikācijas pārbaudes, izsniedz sertifikātus, darba apliecības – amatnieku kartes, piedalās amatnieku izstrādājumu tirgos un popularizē amatnieku darba tradīciju saglabāšanu.

Biedrība darbojas šādās jomās: amatniecība un uzņēmējdarbība, izglītība un zinātne, neformālā un interešu izglītība, kultūra un māksla, sabiedrības integrācija, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzībā, pilsoniskās sabiedrības attīstībā.

Darbības mērķis
Veicināt amatniecības attīstību, popularizēšanu, amatnieku uzņēmējdarbību, tautas kultūras mantojuma saglabāšanu, izglītību amata kvalifikācijas iegūšanai un amatnieku interešu aizstāvību.