Archive for decembris 2014

Biedrības ”Mantinieki” īstenotais projekts ”Mana Latvija”

Turpinām iepazīstināt ar LR Kultūras ministrijas finansētā projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros īstenoto projektu aprakstiem. Visus aprakstus lasi sadaļā “Iesaisties Kurzemē!“ Biedrības ”Mantinieki” projekts ”Mana Latvija” tika īstenots no 2014. gada 1. augusta līdz 24. novembrim,  Saldū. Projekta mērķis: veicināt patriotismu un izglītot Saldus novada vidējās un vecākās paaudzes iedzīvotājus par pilsonisko līdzdalību un Latvijas vēsturi, dabu, tradīcijām…

Read More

2014: Mana Latvija

Biedrības ”Mantinieki” projekts ”Mana Latvija” tika īstenots no 2014. gada 1. augusta līdz 24. novembrim,  Saldū.Projekta mērķis: veicināt patriotismu un izglītot Saldus novada vidējās un vecākās paaudzes iedzīvotājus par pilsonisko līdzdalību un Latvijas vēsturi, dabu, tradīcijām un sasniegumiem. Projekta laikā tika īstenotas 3 galvenās aktivitātes – mūžizglītības nodarbības, kopīgie pilsoniskās līdzdalības pasākumi un video filmiņas…

Read More

Biedrības ”Mantinieki” īstenotais projekts ”Kurzemes dialogs”

Turpinām iepazīstināt ar LR Kultūras ministrijas finansētā projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros īstenoto projektu aprakstiem. Visus aprakstus lasi sadaļā “Iesaisties Kurzemē!” Biedrības ”Mantinieki” projekts ”Kurzemes dialogs” tika īstenots no 2014. gada 8.septembra līdz 24. novembrim, Saldū, Liepājā un Ventspilī. Projekta mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību un latviešu integrācijas, kā arī savstarpējo sapratni veicinošus pasākumus Kurzemes biedrībām.

Read More

2014: Kurzemes dialogs

Biedrības ”Mantinieki” projekts ”Kurzemes dialogs” tika īstenots no 2014. gada 8.septembra līdz 24. novembrim, Saldū, Liepājā un Ventspilī.Projekta mērķis: veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību un latviešu integrācijas, kā arī savstarpējo sapratni veicinošus pasākumus Kurzemes biedrībām. Projekta ietvaros tika īstenotas divas galvenās aktivitātes – ”Braucam ciemos!” un starpkultūru dialoga diena. ”Braucam ciemos!” aktivitāte ļāva projekta dalībniekiem…

Read More

Biedrības ”Randalist” projekts ”Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā”

Turpinām iepazīstināt ar LR Kultūras ministrijas finansētā projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros īstenoto projektu aprakstiem. Visus aprakstus lasi sadaļā “Iesaisties Kurzemē!” Biedrības ‘’Randalist’’ projekts ‘’Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā’’ tika īstenots no 2014. gada 11. augusta līdz 23. novembrim, Dundagas novadā, Kolkas pagasta, Mazirbes ciemā. Projekta mērķis: publiski pieejamas Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā.

Read More

2014: Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā

Biedrības ‘’Randalist’’ projekts ‘’Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā’’ tika īstenots no 2014. gada 11. augusta līdz 23. novembrim, Dundagas novadā, Kolkas pagasta, Mazirbes ciemā. Projekta mērķis: publiski pieejamas Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā. Projekta ietvaros tika īstenotas 4 galvenās aktivitātes, kas ietvēra savāktā lībiešu etnogrāfiskā materiāla sistematizēšanu un kārtošanu publiskai apskatei,…

Read More

Biedrības ”Ķipars” projekts ”Zem saules ir tāda tauta latvieši”

Turpinām iepazīstināt ar LR Kultūras ministrijas finansētā projektu konkursa „Iesaisties Kurzemē!” ietvaros īstenoto projektu aprakstiem. Visus aprakstus lasi sadaļā “Iesaisties Kurzemē!” Vecāku biedrības ‘’Ķipars’’ projekts ‘’Zem saules ir tāda tauta latvieši’’ tika īstenots no 2014. gada 2. septembra līdz 30. novembrim, Talsu novadā, Ģibuļu pagastā. Projekta mērķis: stiprināt bērnu un ģimeņu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu.

Read More

2014: Zem saules ir tāda tauta latvieši

Vecāku biedrības ‘’Ķipars’’ projekts ‘’Zem saules ir tāda tauta latvieši’’ tika īstenots no 2014. gada 2. septembra līdz 30. novembrim, Talsu novadā, Ģibuļu pagastā.Projekta mērķis: stiprināt bērnu un ģimeņu patriotismu, kultūridentitāti un valstisko apziņu. Projekta ietvaros tika īstenotas dažādas un daudzveidīgas aktivitātes par un ap tēmu ‘’Latvija’’– kopā  7 aktivitātes, sākot ar Tēva dienai veltītu…

Read More

2014: ‘Pagātne- tagadne- nākotne

Puzes attīstības veicināšanas biedrības ”Niedre”’ projekts ”Pagātne- tagadne- nākotne” tika īstenots no 2014. gada 1. septembra līdz 24. novembrim, Puzē. Projekta mērķis: radīt interesi dažādu paaudžu cilvēkiem par Latvijas valsts vēsturi, tā veicinot patriotisma un piederības sajūtas savai valstij radīšanu. Projekta ietvaros norisinājās 4 galvenās aktivitātes – tika organizēta neklātienes intervija ar rakstnieku un publicistu…

Read More